همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ - ۱۰:۵۲
Background image

۳۰ بست خدماتی لوی څارنوالی به رقابت گذاشته می شود

 
شماره  بخش مربوطه  ریاست  عنوان بست بست تعداد بست نوعیت بست دانلود لایحه وظایف
1 مقام لوی څارنوالی  ری . . .
پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ - ۷:۲۲
Background image

خانه سامان ریاست های مرکزی ۱۲ بست

عنوان وظیفه          :          خانه سامان 

بست                    :       7

وزارت یا اداره        :       اداره عالی لوی څارنوالی

موقعیت پست          :          کابل (مرکز)

تعداد . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۸:۱۸
Background image

خبرنگار پشتو و دری

. . .

عنوان وظیفه:

خبر نگارپشتو و دری

بست:

(4)

وزارت / اداره:

لوی څارنوالی

بخش مربوطه:

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۶:۵۲
Background image

عنوان بست: مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری ولایات هلمند، پکتیا، غزنی و بادغیس

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها، و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین . . . . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۱:۱۵
Background image

مترجم انگلیسی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری ۲ بست چهارم

هدف وظیفه: ترجمه مکالمات، متون اخبار، مطالب، مقالات، مکاتیب، پیشنهادات، گذارشات و سایر اسناد از لسان های ملی کشور به لسان انگلیسی و برعکس آن در مطابقت به معیار ها و استندرد های ترجمه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۲۸
Background image

مدیریت عمومی حاضری ریاست عمومی انکشاف منابع بشری - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

هدف وظیفه: کنترول و سازماندهی امور جهت ثبت؛ راجستر شهرت کارکنان، معامله کوایف و ترتیب راپور حاضری معاشات و اضافه کاری غرض اجرای معاشات و سایر امتیازات کارمندان بخش مربوطه.

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۱۳
Background image

کارشناس پلانگذاری ریاست آموزش های مسلکی - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

هدف وظیفه: کنترول و سازماندهی امور به منظور طرح و ترتیب پلان ها و برنامه های آموزشی، سنجش مصارف و مواد مورد ضرورت و اولویت بندی برنامه های آموزشی به اساس نتایج حاصله از پروسه نیاز سنجی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹:۵۰
Background image

آمریت بودجه – ریاست مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری – مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

هدف وظیفه: نظارت از طرح ، ترتیب و طی مراحل بودجه و تخصیصات ربعوار اداره با درنظرداشت معیار ها و نورم های بودجوی  وزارت مالیه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۵:۳۹
Background image

څارنوال تعقیبی جزای عمومی - ریاست څارنوالی استیناف ولایت زابل

هدف وظیفه: تحلیل و ارزیابی اجراأت قضیه و اتخاذ تصمیم بالای فیصله ها و قرار های محاکم مبنی بر قناعت و یا عدم قناعت در حدود احکام قانون و احاله اوراق دوسیه بعد از تائیدی آمر ذیصلاح به . . .

Pagination