ادارۀ عالی لوی څارنوالی

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بر بنیاد مادۀ یکصد و سی و چهارم قانون اساسی کشور، جز قوۀ اجرائیه بوده و در اجراآت خود مستقل و تابع احکام قانون می‌باشد. تحقیق جرایم و اقامۀ دعوی علیه متهم در محکمه، وظایف اساسی این اداره را شکل می‌دهد .رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اطمینان می‌دهد که با رعایت قوانین نافذ کشور، از حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان دفاع نموده و احترام و دفاع از ارزش‌های اسلامی، حقوق و آزادی‌ها، کرامت انسانی و حقوق بشری افراد، یکی از اولویت‌های کاری لوی څارنوالی است. این نهاد به خاطر دفاع از حقوق اتباع افغانستان، تمام قضایا را با قاطعیت، استقلالیت و بی‌طرفی کامل و با رعایت عدالت و انصاف، تحقیق و بررسی نموده و متکی به اسناد، شواهد و مدارک تصمیم اتخاذ می‌نماید.

پیام تبریکی لوی څارنوال 

30 دقیقه 48 ثانیه پیش

پیام تبریکی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت حلول سال نو ۱۳۹۸هجری خورشیدی

مـسرت و افتخـار دارم کـه صمیمانه ترین مراتـب تبریکات و تمنیات نیـک خویـش، رهـبری و تمـام همـکاران لـوی څارنوالـی را بـه کافۀ ملـت پـر افتخـار کشـور، نیروهـای دلیـر و بـا شـهامت دفاعـی و امنیتـی و رهبری دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان، به مناسـبت حلول سـال نـو ۱۳۹۸هجـری شمسـی ابـراز می نمایم.

از بـارگاه رب العـزت اسـتدعا دارم کـه سـال نـو، یـک سـال مملو از صفـا و صمیمیـت بـرای همه هموطنان عزیز مـا بوده و همۀ مردم شریـف مـا در سـایۀ حاکمیـت قانـون و عدالـت، زندگـی صلح آمیز و باعزت داشـته باشـند.

با احترام

څارنپوه محمدفرید «حمیدی»

لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان

محمد فرید حمیدی
AGO-Head

تازه‌ترین اخباربیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۶:۴۰
Background image

لوی څارنوال: به قضیۀ مهسا، به گونۀ جدی، قانونی و دقیق رسیدگی خواهد شد

 این گفته را څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی با خانواده و بستگان مهسا، امروز سه‌شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۷ خورشیدی در تالار شورای عالی لوی څارنوالی بیان. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۶:۲۴
Background image

۸۰۰ زندانی زندان پلچرخی کابل، از فرمان تقویتی ریاست جمهوری کشور، مستفید شدند

‎این زندانیان براساس فرمان تقویتی شماره ۳۳۶ ریاست جمهوری کشور، امروز سه‌شنبه ۲۸ حوت سال ۱۳۹۷ خورشیدی، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۵:۲۹
Background image

محاکمه علنی سه تن به اتهام وارد کردن غیر قانونی پول

این سه تن از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز دو شنبه، ۲۷ حوت سال ۱۳۹۷ خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند . . .

اخبار ولایتیبیشتر...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۱۵:۲۳

۱۶ تن زندانی در زندان ولایت جوزجان از برنامه‌های آموزشی کمپیوتر و سواد آموزی فارغ شدند

در برنامۀ که به منظور توزیع تصدیق برنامه‌ها، در تاریخ ۲۲ حوت سال ۱۳۹۷ خورشیدی، در زندان این ولایت برگزار شده بود، محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، څارنوال نظارت بر. . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۱۴:۲۰

از هشتم مارچ(روز جهانی زنان) در ولایت سمنگان تجلیل شد

برنامه‌یی به همین منظور با حضور نیازمحمد راسخ رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان، مسؤولان دولتی و غیر دولتی، اعضای شورای ولایتی، علما و نماینده‌های جامعۀ مدنی این ولایت، روز شنبه ۱۸ حوت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۱۴:۸

ریاست څارنوالی استیناف ولایت بغلان، هشتم مارچ(روز جهاني زنان) را گرامی‌ داشت

این برنامه با حضور احمدرامین اندیشور رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان، دیگر مسؤولان محلی این ولایت، اعضای شورای ولایتی، نماینده‌های جامعۀ مدنی و برخی از بانوان ولایت بغلان، روز یک‌شنبه. . .

عکس‌ها و ویدیوها بیشتر...

فعالیت های لوی څارنوالی به روایت تصویر

پیام لوی څارنوال در مورد مبارزه با فساد اداری

لوی څارنوال در کنفرانس عدالت، حکومت‌داری خوب و انکشاف پایدار