پنج تن مشمول سه کارکن مدیریت نفتی ولایت نیمروز به اتهام اختلاس، محکوم به مجازات شدند

Hussain_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۴:۵۰

عاشق الله مدیر محاسبه، عبدالخالق و عبدالعزیز ماموران کنترول مدیریت عمومی مواد نفتی، غلام علی نورزی رئیس شرکت تجارتی غلام علی نورزی و زلمی کمیشن کار در ولایت نیمروز، مشمولان این قضیۀ می باشند که با تبانی هم در تقلیل وزن ۶.۷۱۰ تُن مواد نفتی مبلغ ۷۶ هزار و ۱۹۲ افغانی را اختلاس کرده اند

څارنوالی استیناف ولایت نیمروز اوراق قضیۀ این افراد را به اتهام اختلاس و شراکت، پس از اکمال تحقیق به دیوان امنیت عامۀ محکمۀ ابتدایی شهری این ولایت، محول کرد.

براساس صورت دعوای څارنوال مؤظف، این افراد با تغییر نوعیت و کاهش وزن مواد نفتی به نفع شرکت فوق الذکر و ضرر به منافع عامه عمل کرده اند. به گفتۀ څارنوال مؤظف، مؤظفین مدیریت مواد نفتی این ولایت برخلاف لایحۀ وظایف شان عمداً در نوعیت، کیفیت و کمیت مواد نفتی خلاف واقعیت ثبت کرده اند.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد برای مظنونین قضیه به اتهام اختلاس و شراکت در آن، از  محکمۀ ابتدایی امنیت عامۀ ولایت نیمروز، تطبیق حکم مواد ۷۷۹، ۴۳۷، ۴۰۷، ۸۶و ۸۵ کودجزا با رعایت فقرات دوم و سوم مادۀ ۹ طرزالعمل کمیشن کاران را درخواست کرده است.

هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی امنیت عامه، عاشق الله مدیر محاسبه، عبدالخالق و عبدالعزیز ماموران کنترول مدیریت عمومی مواد نفتی ولایت نیمروز را به جرم اختلاس، هر کدام را به دو سال و غلام علی نورزی رئیس شرکت تجارتی غلام علی نورزی، زلمی کمیشن کار، را در اتهام شراکت در اختلاس به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرده است.

همچنان این افراد به پرداخت مبلغ ۷۶ هزار و ۱۹۲ افغانی جزای نقدی، به طوری تضامن محکوم به مجازات شده اند.