آدرس‌های دفاتر ساحوی لوی څانوالی در ولایات

شماره

ولایت

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

۱

ارزگان

سرک عدالت، روبروی ریاست امنیت ملی،  ولایت ارزگان

۰۷۴۸۳۹۷۱۵۵

 

۲

بادغیس

ناحیۀ دوم، چهارای جادۀ نیروهای امنیتی، جوار ریاست مخابرات

۰۷۰۵۹۰۵۳۲۵

badghis.ago@gmail.com

۳

بامیان

شهر بامیان، ناحیۀ اول، عقب میدان هوایی، مقابل ریاست عدلیه

۰۷۷۲۰۷۶۱۲۲

hasan.tabish20@gmail.com

۴

بدخشان

حصۀ اول شهر جدید فیض­آباد، دامنۀ کوه جلغر مقابل پل جدید

۰۷۹۵۲۱۹۱۰۰

ziaullah.badakhsh786@gmail.com

۵

بغلان

شهر پلخمری، عقب مقام ولایت

۰۷۰۰۷۱۵۰۱۲

jalalwahidi55@gmail.com

۶

بلخ

شهر مزار شریف، باغ حضوری، ناحیۀ پنجم

۰۷۷۰۱۸۰۰۴۹

aman.aqmal2015@gmail.com

۷

تخار

شهر تالقان، جادۀ عمومی ولایت، جوار قوماندانی امنیه

۰۷۹۹۰۰۷۲۱۸

saranwalitakhar2018@gmail.com

۸

پروان

بالای قلۀ خواجه، ناحیۀ دوازدهم، جوار پوهنتون پروان

۰۷۹۸۳۳۳۳۸۸

parwan@ago.gov.af

parwanago@gmail.com

۹

پکتیا

نزدیک پوهنتون، روبروی مرورید پلازا، جوار ریاست برشنا

۰۷۸۷۶۸۸۹۹۴

hayatullahsarim@gmail.com

۱۰

پکتیکا

مرکز شهر، چهاراهی نجیب­الله لین گردیز

 

paktikaago@gmail.com

۱۱

پنجشیر

شهر پاراخ، جوار ریاست امنیت ملی

۰۷۷۴۳۸۳۰۵۷

naqibullah.safi@gmail.com

۱۲

جوزجان

شهر شبرغان، ناحیۀ دوم، کوچۀ تفحصات، پهلوی شورای ولایتی. روبروی ریاست اطلاعات و فرهنگ

۰۷۲۸۹۹۴۴۸۹

nik.mohammad1988@gmail.com

۱۳

خوست

سرک عمومی پوهنتون خوست

۰۷۷۴۰۱۰۰۶۶

khostapllate.ago@gmail.com

۱۴

دایکندی

شهر نیلی، چوک گل­بادام، سرک قوای مسلح، ناحیۀ دوم شهرک جدید

۰۷۷۶۲۰۰۷۵۰

mr.amraz@yahoo.com

۱۵

زابل

 

 

 

۱۶

سرپل

مرکز شهر، ناحیۀ دوم، جوار مقام ولایت

۰۷۸۲۰۷۷۵۱۶

shuja.amini78@gmail.com

۱۷

سمنگان

شهر ایبک، ناحیۀ اول، جوار محکمۀ استیناف

۰۷۹۲۶۸۶۷۱۷

abdulwahabkhuram12@gmail.com

۱۸

غزنی

 

 

 

۱۹

غور

فیروزکوه، مقابل قوماندانی امنیه

۰۷۰۰۷۱۵۹۶۰

ghorago1395@gmail.com

۲۰

فاریاب

شهر میمنه، غند 35، کارتۀ دوستم، سرک پوهنتون جوار ریاست اراضی ولایت فاریاب ناحیۀ سوم شهر

۰۷۹۴۷۸۳۸۳۸

ahmadi.ago.faryab@gmail.com

۲۱

فراه

شهر فراه، ناحیۀ دوم، مقابل کابل بانک

۰۷۹۹۵۶۴۲۰۷

farah.bahir8@gmail.com

۲۲

کاپیسا

محمودراقی، جوار قوماندانی امنیه

۰۷۹۹۸۶۳۳۰۸

tariq.haidari2018@gmail.com

۲۳

کنرها

شهر اسعدآباد، جوار ریاست احیاء و انکشاف دهات

۰۷۷۲۹۲۷۳۹۶

muhibmahmoodzai@gmail.com

۲۴

کندز

جادۀ میدان هوایی، جوار دفتر ساحوی حقوق بشر

۰۷۹۹۸۲۵۸۵۸

kunduz@ago.gov.af

۲۵

کندهار

ناحیه دوم، شیر کندهار، عقب استدیوم ورزشی احمد شاهی

۰۷۵۷۶۶۹۳۰

kdr.saranwalli2017@gmail.com

۲۶

لوگر

مرکز ولایت لوگر، مقابل مسجد جامع ولایت، هم‌جوار مقام ولایت لوگر

۰۷۲۹۰۳۷۵۳۰

 

۲۷

لغمان

شهر سلطان غازی بابا، جوار قطعۀ 02، عقب قوماندانی امنیه

۰۷۸۳۷۶۶۴۹۳

muhib.rahman2011@gmail.com

۲۸

میدان وردک

میدان شهر، پروژه شهر نو، عقب ریاست امنیت ملی

۰۷۸۴۱۵۰۰۴۲

mbahadari1990@gmail.com

۲۹

ننگرهار

ناحیۀ چهارم، جوار مسجد عیدگاه

 

ziaullahdaqiq.kawoon@gmail.com

۳۰

نورستان

شهر بارون، مقابل چهاراهی عمومی، عقب قوماندانی امنیه

 

noristan@ago.gov.af

۳۱

نیمروز

ناحیۀ اول، فرخی اول

۰۷۹۶۱۱۲۲۰۰۰

nimruz@ago.gov.af

۳۲

هرات

تعمیر مقام ولایت، منزل دوم

۰۷۰۰۵۴۸۷۹۴

heratattorney.office@gmail.com

۳۳

هلمند

شهر لشگرگاه، ناحیۀ دوم، سرک قوماندانی امنیه

۰۷۸۵۲۱۴۱۸۵

saniullahhashimi2017@gmail.com

۳۴