آمریت اطلاعات( سخنگو) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۲
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه     : آمریت اطلاعات( سخنگو)- ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

وزارت/اداره     : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری- ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

بست               : 3

تعداد               : 1

موقعیت           : کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به  : رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

گزارشگیری از  : کارشناس امور رسانه ها و صفحات اجتماعی، کارشناس جمع آوری معلومات، فلمبردار و مدیرارشیف اطلاعاتی

کود نمبر          :  51-00-05-413

تاریخ ختم اعلان: ۱۵ / دلو / ۱۳۹۸

...........................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت امور به منظور بدسترس قرار دادن معلومات و اخبار اطلاعاتی مربوط به اداره در اختیار رسانه ها، نهاد های ملی و بین المللی، جامعه مدنی و وسایل اطلاعات جمعی.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. مراقبت از تطبیق پالیسی ها و پلان به منظور تحقق اهداف و برنامه های بخش مربوطه
 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی به منظور حل مشکلات وظیفه ای در بخش های مربوطه.
 4. ترتیب و تنظیم امور اطلاعاتی و مطبوعاتی مقامات اداره  با رسانه های همه گانی، نهادهای ملی و بین المللی، جامعه مدنی و سایر نهاد ها.
 5. کنترول از تنظیم و تدویرنشست ها، كنفرانس های مطبوعاتی و سایر برنامه های آگاهی دهی غرض ارائه معلومات به رسانه های همه گانی به منظور آگاهی دهی از کارکرد های اداره  و بازتاب آن در وسایل ارتباط همه گانی.
 6. تدویر کنفرانس ها، نشست ها، مجالس و کمپاین های مطبوعاتی یا آګاهی دهی به منظور ارائیه معلومات به رسانه ها و انعکاس فعالیت های اداره در رسانه های همه ګانی (دیداری، شنیداری، چاپی و الکترونیکی) .
 7. بدسترس قرار دادن معلومات و اخبار اطلاعاتی مربوط به اداره در اختیار رسانه ها، نهاد های ملی و بین المللی، جامعه مدنی و وسایل اطلاعات جمعی.
 8. کنترول از تهیه و نهائی سازی گزارشات  و جمع آوری معلومات از اجراأت کاری تمام ریاست های مرکز و ولایتی اداره به منظور اطلاع رسانی بهتر و دقیق.
 9. کنترول از تهیه و نهائی سازی خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و سایر ژانرهای خبری لازم از فعالیتهای اداره لوی څارنوالی نظر به ضرورت  جهت بازتاب در رسانه‌ های کشور برای آگاهی عامه.
 10. کنترول از برگزاری اجتماعات،  تنظیم جلسات و بازدید های گروهی مطبوعاتی از تأسیسات  و اجرأت کاری ریاست های مرکز و ولایتی به جهت معرفی بهتر اهداف، فعالیت ها و دست آورد های اداره.
 11. کنترول از تنظیم سیستیم فایلینگ دفتر به منظور حفظ و مراقبت اسناد و بدسترس قرار دادن به موقع آن به مراجع ذیصلاح.
 12. تامین ارتباط با مسؤلان بخش های داخلی اداره، رسانه های چاپی، صوتی، تصویری و رسانه های جمعی به منظور چاپ و نشر اخبار و معلومات راجع به فعالیت های اداره و اجراأت مؤثر و بهتر.
 13. مدیریت, نظارت و ارزیابی اجراأت کاری بخش های تحت اثر و برنامه ریزی به منظور ارتقای ظرفیت کاری آنها.
 14. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی تفویض می گردد.
 15. تهیه و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.

............................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 • درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشوربه درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود.
 •  تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی
 •  توانائی در پلانگذاری ، کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند. 

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies