اجراآت لوی‌څارنوالی در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی در ولایت سمنگان؛ ۳۷۲ قضیه ثبت و رسیدگی شده است

Hussain_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۴:۴۹
ago

نیازمحمد راسخ رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان در برنامۀ گزارش دهی دولت به ملت گفت که از این میان ۳۱۶ قضیه را ریاست څارنوالی استیناف، ۲۲ قضیه را څارنوالی عسکری و ۳۴ مورد دیگر را څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ثبت و رسیدگی کرده است. این برنامه با حضور والی ولایت سمنگان، نمایندگان شورای ولایتی، علما، اعضای جامعۀ مدنی، بزرگان قومی و رسانه‌ها در تاریخ ۲۷ دلو ۱۳۹۹ خورشیدی راه اندازی شد.

به گفتۀ وی، قضایای رسیدگی شده از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت سمنگان مشمول۳۵  مورد قتل، ۷۸ مورد جرایم سرقت، ۹ مورد جرایم اخلاقی، هشت مورد جرایم موادمخدر، ۲۰ مورد جرایم ترافیکی، ۴۰ مورد فساد اداری و فریبکاری، ۳۱ مورد خشونت علیه زنان و ۹۵مورد جرایم متفرقه می‌باشد.

به قول آقای راسخ، از این میان ۷۰ قضیۀ آن نهایی شده، ۳۳ مورد به دلیل نبود دلایل کافی الزام حفظ، ۸۳ مورد محول محکمۀ ابتدائیۀ، ۲۸ مورد محول محکمۀ استیناف، ۱۰ مورد به مراجع ذیربط فرستاده شده و ۷۵ مورد تحت کار این ریاست قرار دارد. در پیوند به این قضایا ۳۶۲ تن مظنون شناخته و بازداشت شده اند. از اثر رسیدگی به این قضایا ۸۶۱ هزار ۶۰۰ افغانی بابت جرایم نقدی حصول و به حساب دولت واریز شده است.

قضایای رسیدگی شده از سوی څارنوالی عسکری این ریاست مشمول شش مورد غیاب وظیفه‌یی، دو مورد سوء استفاده، هفت مورد اختلاس، سه مورد مفقودی سلاح، یک مورد قتل، یک مورد فرار از صحنۀ محاربه، یک مورد رشوه، یک مورد عدم احضار مظنون و یک مورد اطلاع کذب می‌باشد. همچنان یک مورد حریق، یک مورد مساعدت فرار متهم، یک مورد تهدید، یک مورد التوای اوراق، یک مورد نقض مقررات استعمال سلاح، یک مورد لت و کوبی، یک مورد نظارت غیرقانونی، یک مورد نقض قانون، یک مورد اکتساب مهمات و یک مورد نقض مقررات رانندگی مشمول این قضایای است. در پیوند به این قضایا ۱۷۹ هزار و ۱۴۰ افغانی بابت جرایم نقدی به حساب دولت واریز شده است.

از سوی دیگر څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت سمنگان در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۳۴ قضیه را رسیدگی کرده است که مشمول ۱۶ مورد عضویت در گروه‌های تروریستی، ۱۰ مورد خراب‌کاری، دو مورد خیانت ملی، دو مورد اختطاف، دو مورد قاچاق انسان، یک مورد غیابت وظیفه‌یی و یک مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی می‌شود. در پیوند به این قضایا ۵۱ تن بازداشت و ۱۸۰هزار افغانی بابت جرایم نقدی به حساب دولت تحویل شده است.

در این برنامه والی ولایت سمنگان از اجراآت و کارکردهای ریاست څارنوالی استیناف این ولایت ابراز خوشنودی کرده و افزود که با این ریاست در راستای تطبیق قانون و تأمین عدالت بیشتر از پیش همکاری خواهند کرد.