اطلاعیه!

Hussain_admin

به تعقیب جلسات علنی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری به هدف تأمین شفافیت و حساب‌دهی، قرار است فردا یک شنبه ۱۹ دلو ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۰ صبح، جلسهٔ علنی محکمه ابتدائیه محمد نصیر عینی شاروال اسبق ولایت بلخ همراه با یک تن دیگر به اتهام فساد اداری (حیف‌ومیل) دارایی عامه؛ در تالار مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری واقع سرک حوزه ۱۵ پولیس، عقب معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، برگزار شود.

بدین‌ وسیله، موضوع غرض اطلاع به رسانه‌ها و مردم شرافت‌مند افغانستان؛ ابلاغ گردید.