اطلاعیه برنامۀ کارآموزی

ago_admin

لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس تفاهم‌نامۀ سه‌جانبه که میان این اداره، انستیتوت خدمات ملکی  و پروژۀ حمایت از حاکمیت قانون (GIZ)  به امضاء رسیده است؛در نظر دارد تا برنامۀ کارآموزی را در سال ۱۴۰۰ برای فارغان پوهنځی‌های حقوق و شرعیات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پوهنتون‌های دولتی، به کمک مالی و تخنیکی پروژۀ حمایت از حاکمیت قانون(GIZ) و همکاری تخنیکی انستیتوت خدمات ملکی راه اندازی نماید.

       این برنامه در مرکز  برای ۴۰ تن برای یک سال و در ریاست‌های استیناف ولایات بدخشان، تخار، کندز، بغلان، بلخ و جوزجان به تعداد ۲۴ تن را برای شش ماه استخدام نماید. در این برنامۀ کارآموزی، برای خانم‌ها ۷۰ درصد و  برای آقایان ۳۰ درصد سهمیه در نظر گرفته شده است.

       بدین‌وسیله به اطلاع تمام علاقه‌مندان و اشخاص واجد شرایط  رسانده می‌شود که از تاریخ  ۱ دلو ۱۳۹۹ برای مدت ده روز کاری، می‌توانند برای اشتراک در این برنامه، فورم را بعد از خانه‌پری دقیق با کاپی تذکره و اسناد تحصیلی خویش به نشانی های برقی ذیل ارسال کنند:

agorec914@gmail.com یا agorec913@gmail.com

برای معلومات بیشتر به شماره 0202522146  تماس حاصل نمایید.

شرایط پذیرش :

  1. داشتن تذکرۀ تابعیت افغانستان.
  2. داشتن سند فراغت از رشته‌های حقوق و شرعیات  در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پوهنتون‌های دولتی.نداشتن تجربۀ کاری در اداره‌ها و سکتورهای عدلی و قضایی و همچنان قبلاً هیچ دورۀ کارآموزی را در لوی‌څارنوالی و مؤسسه (GIZ) سپری نکرده باشد.
  3. داشتن تعهد به دورۀ کار عملی و پابندی به حاضری.
  4. سن متقاضی از ۲۲ سال کمتر و از ۳۰ سال بیشتر نباشد.
  5. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری).
  6. آشنایی با برنامۀ کمپیوتری آفیس

یادداشت: پس از استخدام مبلغ مشخص ماهانه برای هر کارآموز از سوی پروژۀ حمایت از حاکمیت قانون (GIZ) پرداخت می‌شود.  لوی‌څارنوالی در ختم این برنامه مکلف به استخدام اشخاص شامل این برنامه نیست.

Documents

لایحه وظایف مرکز
لایحه وظایف ولایات
فورم کارآموزی