اطلاعیه فسخ مراحل تدارکاتی کورس کمپیوتر برای ۱۶۰ نفر کارمندان

ago_admin
announcements

Publish Date

Closing Date

در مطابقت به ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجا و چهارم طرزالعمل تدارکات، اداره لوی څارنوالی به اطلاع تمام داوطلبان پروژه خدمات مشورتی کورس کمپیوتر که قراربود برای 160 نفر کارمندان این اداره دایر گردد، می رساند که به دلیل کمبود بودجه که ذریعه مکتوب (211) مورخ 1398/02/18 ریاست محترم عمومی منابع بشری و حکم مورخ 1398/02/25 مقام محترم لوی څارنوالی به آمریت تهیه و تدارکات مواصلت ورزیده است، طی مراحل تدارکاتی این پروژه رسماً فسخ میگردد.

در اخیر از اشتراک و سهم گیری تمام داوطلبان محترم دراین پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی می ناییم. امیدواریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۶:۵
Background image

داوطلبی تدارک ترمیم شعبات محافظین، ترمیم گارد تاور‌ها، ساحات سبز و کودکستان، شیشه‌یی ساختن دروازه‌ها، توسعه گل‌خانه، مرکز امتحانات و جمنازیم

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم شعبات محافظین، ترمیم گارد تاور ها، ساحات سبز و کودکستان، شیشه ئی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۴:۴۵
Background image

اعلان مجدد داوطلبی تدارک و نصب برق سولری گارد تاور‌ها و پایه‌های برق چمن‌ه

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب برق سولری گارد تاور‌ها و پایه های برق چمن‌ها تحت شماره داوطلبی AGO/W . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۲ - ۱۲:۱۹
Background image

اعلان مجدد داوطلبی تدارک مواد صفا کاری و لوازم حفظ و مراقبت

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک مواد صفا کاری و لوازم حفظ و مراقبت در دو لات ( مواد صفا کاری ) و ( لوازم . . .

Back to tenders