اطلاعیه قرارداد تدارک ساخت و تعویض پارتیشن های شعبات

Yama
announcement

Publish Date

Closing Date

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی  ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک ساخت و تعویض پارتیشن های شعبات را به شرکت محترم ساختمانی میر آبدال  آدرس ناحیه سوم شهر کابل  به قیمت مجموعی مبلغ   (۲۹۱۸۱۲۱) دو میلیون و نصدو هژده هزار و یکصدو بیست و یک  افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی  ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم شهر كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۷:۵۲
Background image

داوطلبی  تدارک ( اجناس تکنالوژی معلوماتی سرور روم ها ) از بودجه عادی

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک ( اجناس تکنالوژی معلوماتی سرور روم ها ) از بودجه عادی اشتراک نمایند . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۹:۴۱
Background image

داوطلبی تدارک ( فرنیچر باب) از بودجه عادی

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک ( فرنیچر باب) از بودجه عادی اشتراک نموده و سافت کاپی آن را از آمریت تهیه و تدارکات واقع . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۸:۵۲
Background image

اطلاعیه فسخ مراحل تدارکاتی کورس کمپیوتر برای ۱۶۰ نفر کارمندان

در مطابقت به ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجا و چهارم طرزالعمل تدارکات، اداره لوی څارنوالی به اطلاع تمام داوطلبان پروژه خدمات مشورتی کورس کمپیوتر که قراربود برای 160 نفر . . .

Back to tenders