امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

ago_admin
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱
job

Publish Date

Closing Date

Location

کابل، افغانستان

عنوان وظیفه:          امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت 

بست:       8

وزارت یا اداره:       اداره عالی لوی څارنوالی- مرستیالی لوی څارنوالی در امور تعقیب قضائی

موقعیت پست:         کابل (مرکز)

تعداد پست:              1

گزارشده به:             آمر مربوطه

گزارش¬گیر از:      ندارد

تاریخ بازنگری:      2/11/1397

.........................................................................................................................................................

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه.

.........................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-   تنظیف و پاکی وصفائی دهلیز ها، تشناب ها و  شعبه مربوطه به وقت و زمان معین.

2-  حفظ و مراقبت از اجناس و وسایل (میز،چوکی، موبل و فرنیچر، کمپیوتر، تلویزیون، پرنتر، ماشین فوتوکاپی و سائر اجناس شعبه مربوطه) به منظور استفاده مؤثر از آنها.

3-   رعایت حفظ الصحه و انجام  پاکی و صفائی تجهیزات دفتر به منظور ایجاد محیط کاری پاک و سالم.

4- انتقال مکاتیب و اسناد به مراجع مربوطه  و اطاعت از اوامر آمر مستقیم.

5-   تنظیم لوازم دفتر و آگاهی دهی از چگونگی موجودیت و عدم موجودیت و بروز عوارض در تجهیزات و اثاثیه دفتر.

6-   حفظ اسرار و اسناد شعبه مربوطه.

7-  اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود.

.........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.            داشتن سند تحصیلی حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)

2.            تجربه کاری مرتبط حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)

3.            توانائی انجام وظیفه را داشته باشد.

 

Documents

لایحه وظایف
فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies