انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۲۳
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه       : انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات

بست                  :               4

وزارت یا اداره     : اداره لوی څارنوالی

بخش                 :   مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری – ریاست خدمات

موقعیت پست    :     کابل(مرکز)

تعداد پست        :   ۱

گزارشده به         : آمر تعمیرات

گزارشگیر از        :    کارکنان تحت اثر

کود                    :  

تاریخ بازنگری    :

.........................................................................................................................

هدف وظیفه: سازماندهی امور به منظور  مراقبت و تثبیت قمیت , حجم، کیفیت ,زمان بندی پروژه های ساختمانی  مربوطه.

..........................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-            تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

2-            تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.

3-            ارائه مشوره های سودمند  و مسلکی در راستاي رفع مشکلات تخنیکی و تطبيق پروگرامهاي ساختمانی.

4-            همکاری با آمریت تعمیرات و انجنیران پروژه در پیشبرد امور کاری (سروی تخنیکی , دیزاین , برآورد ابتدائی , ترمیمات.......).

5-            اجرای برآورد ابتدائی به منظور تعین قیمت ، حجم کار و مدت پروژه ها به شکل تخمینی و برآورد نهائی بعد از اتمام کار.

6-            تثبیت و تعین احجام کاری پروژه های ترمیماتی ساختمان ها و تأسیسات اداره که در  مرکز و ولایات از طرف آمر خدمات به وی سپرده می شود.

7-            نظارت دقيق از كاركرد هاي تخنيكي پرسونل فني  و کنترول از کیفیت کارهای ساختمانی در مراحل مختلف کار پروژه های ساختمانی و ترمیماتی اداره.

8-            مراقبت ازتطبیق مشخصات تعین شده  پروژه های تحت کار ساختمانی و ترمیماتی که در قرارداد تعین گردیده.

9-            كمك با انجنیران  رياست خدمات در قسمت تشخيص نيازمندي براي ترميمات و  فراهم آوري سامان و وسايل ايكه براي ترميمات ضرورت اند.

10-          کنترول , نظارت و بررسی مستمر از امور انجنیری (سروی تخنیکی, دیزاین, برآورد ابتدائی, ترمیمات و مراقبت.......) به منظور تشخیص مشکلات فنی و تخنیکی و دریافت راه حل مناسب جهت رفع آنها.

11-          مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

12-          اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

13-          تهیه  و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

..............................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 ،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.            داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته سیول، دیزان ، مهندسی از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2.            حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.

3.            تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.            مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies