انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات بست ۴ ( پنج بست )

ago_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۸:۵۶
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه       :     انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات

بست                 :    4

وزارت یا اداره     :    اداره لوی څارنوالی

بخش                 :    مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری – ریاست خدمات

موقعیت پست        :     کابل(مرکز)

تعداد پست            :    5 بست

گزارشده به           :    آمر تعمیرات

گزارشگیر از        :     کارکنان تحت اثر

کود                    :  

تاریخ بازنگری    :    ۲۳ اسد ۱۳۹۹

هدف وظیفه:

سازماندهی امور به منظور  مراقبت و تثبیت قمیت , حجم، کیفیت ,زمان بندی پروژه های ساختمانی  مربوطه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1.  تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.
 3. ارائه مشوره های سودمند  و مسلکی در راستاي رفع مشکلات تخنیکی و تطبيق پروگرامهاي ساختمانی.
 4. همکاری با آمریت تعمیرات و انجنیران پروژه در پیشبرد امور کاری (سروی تخنیکی , دیزاین , برآورد ابتدائی , ترمیمات.......).
 5. اجرای برآورد ابتدائی به منظور تعین قیمت ، حجم کار و مدت پروژه ها به شکل تخمینی و برآورد نهائی بعد از اتمام کار.
 6. تثبیت و تعین احجام کاری پروژه های ترمیماتی ساختمان ها و تأسیسات اداره که در  مرکز و ولایات از طرف آمر خدمات به وی سپرده می شود.
 7. نظارت دقيق از كاركرد هاي تخنيكي پرسونل فني  و کنترول از کیفیت کارهای ساختمانی در مراحل مختلف کار پروژه های ساختمانی و ترمیماتی اداره.
 8. مراقبت ازتطبیق مشخصات تعین شده  پروژه های تحت کار ساختمانی و ترمیماتی که در قرارداد تعین گردیده.
 9. كمك با انجنیران  رياست خدمات در قسمت تشخيص نيازمندي براي ترميمات و  فراهم آوري سامان و وسايل ايكه براي ترميمات ضرورت اند.
 10. کنترول , نظارت و بررسی مستمر از امور انجنیری (سروی تخنیکی, دیزاین, برآورد ابتدائی, ترمیمات و مراقبت.......) به منظور تشخیص مشکلات فنی و تخنیکی و دریافت راه حل مناسب جهت رفع آنها.
 11. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
 12. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.
 13. تهیه  و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 ،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته سیول، دیزان ، مهندسی از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 • حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 • مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies