باغبان

Yama
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۱:۱۷
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه     :   باغبان

وزارت ویا اداره :  لوی حارنوالی - مرستیالی درامور مالی واداری

موقعیت           :   کابل      

بخش              :   مدیریت حفظ ومراقبت ،آمریت خدمات ،ریاست مالی واداری .            

بست              :  ( 8)    2 بست

گزارش به       :  باغبان باشی

گزارش از        :  ندارد

............................................................................................................................................

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies