باغبان

Ago
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۱:۱۷
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه     :   باغبان

وزارت ویا اداره :  لوی حارنوالی - مرستیالی درامور مالی واداری

موقعیت           :   کابل      

بخش              :   مدیریت حفظ ومراقبت ،آمریت خدمات ،ریاست مالی واداری .            

بست              :  ( 8)    2 بست

گزارش به       :  باغبان باشی

گزارش از        :  ندارد

............................................................................................................................................

هدف وظیفه    :   وارسی و مراقبت از سرسبزی و شادابی ساحات سبز متعلقه اداره  لوی حارنوالی

............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی :

1.            پاک کاری و مجزا نمودن گیاه های هرزه از ساحات گل ها به منظور ایجاد فضای سیز .

2.            احیای مجدد گل ها و بته های زینتی  در ساحات اداره  لوی حارنوالی .

3.            اخذ مواد کمیاوی واستعمال آن غرض بارور نمودن گل ها و ساحات سبز.

4.            قطع و برش شاخه های زاید و خشک شده بته ها و گل ها به منظور تقویت و زیبایی مجدد آنها.

5.            انجام  سایرمواردیکه به سرسبزی و شادابی ساحات مربوط اداره لوی حارنوالی   بستگی دارد  .

6.            اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات ، اهداف  و خط مشی اداره سپرده میشود

............................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 ) و( 8 )  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

1-            حد اقل درجه تحصيل:

2-            تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

3-            مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)  .

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies