برنامۀ کمپاین ۱۶ روزۀ منع خشونت علیه زنان در ولایت دایکندی راه اندازی شد

Ago
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۲ - ۹:۴۸
دایکندی

این برنامه با حضور نمایندۀ ریاست امور زنان، بخش جندر ولایت، شورای علما، نماینده‌های مردم در شورای ولایتی، اعضای جامعۀ مدنی و نهاد‌های کشفی و امنیتی، روز شنبه چهارم عقرب ۱۳۹۸خورشیدی، از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی با حمایت مالی سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO) برگزار شد.

محمدداود قاسمی سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی در این برنامه گفت که خشونت در برابر زنان صدمه‌های روحی، جسمی، روانی و اقتصادی جدی را بر آنان وارد می‌کند؛ از همین رو با این پدیده باید مبارزۀ جدی صورت گیرد.

به قول وی در قوانین ملی و بین‌المللی هرنوع تبعیض و خشونت در برابر زنان منع شده است و به همین منظور قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در افغانستان تدوین و تصویب شده است.

وی در ادامه افزود که ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان متعهد بوده و با مرتکبان این قضایا مطابق قوانین نافذ در کشور برخورد قاطع و جدی می‌کند.

آقای قاسمی از مسؤولان دیگر نهادهای محلی دولتی و غیر دولتی ولایت دایکندی خواست که ریاست څارنوالی استیناف این ولایت را در راستای مبارزه با تمام جرایم به ویژه جرایم خشونت علیه زنان همکاری کنند.