بلند بردن سطح آگاهی مردم، یگانه راه مؤثر مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور

Ago
یکشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۸ - ۱۶:۳۷
01

مسأله‌یی که محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در برنامۀ گرامی‌داشت از روز جهانی منع خشونت علیه زنان(25نوامبر) در این ولایت بیان کرد. این برنامه با حضور مقام‌های محلی دولتی و غیردولتی در ولایت جوزجان، روز دوشنبه 12 قوس 1397خورشیدی از سوی ریاست امور زنان این ولایت، راه اندازی شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این برنامه گفت که خشونت علیه زنان ناشی از تحجر و تعصب است. به قول وی مبارزه با خشونت علیه زنان مسألۀ جهانی است و باید فرهنگ مبارزه با این پدیده، نهادینه شود.

آقای حکیمی جنگ‌های چند دهۀ اخیر، فقر، بی‌سوادی، اعتیاد، نبود زمینه‌های سالم تفریحی، نبود رفاه اقتصادی و موجودیت اندیشه‌های افراطی بعضی گروه‌ها در کشور را از دلایل افزایش خشونت علیه زنان می‌داند.

وی باور دارد که در یک و نیم دهۀ اخیر تلاش‌های زیادی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان از سوی حکومت افغانستان و نهادهای داخلی و خارجی مدافع حقوق زنان صورت گرفته است؛ اما تا موفقیت کامل راه طولانی در پیش است.

به قول آقای حکیمی، احترام و برخورد با زنان( مادر، خواهر یا همسر) باید مطابق به شریعت اسلامی و آموزه‌های دینی، در جامعه نهادینه شود.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان افزود: " ما متعهد هستیم که در کنار دیگر نهادهای مدافع حقوق زنان، در بالا بردن سطح آگاهی مردم همکار بوده و با خشونت علیه زنان، بیشتر از پیش تلاش کنیم."

آقای حکیمی از نهادهایی داخلی و خارجی که در راستای دفاع از حقوق زنان کار می‌کنند خواست تا با طرح و تطبیق راه‌کارهای مناسب تعلیمی و ارزشی، احترام به حقوق و جایگاه زنان را به عنوان یک فرهنگ در جامعه و اذهان مردم جاودانه کنند.

به باور وی، تا زمانی که فرهنگ احترام به زنان از طریق بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه احیا و نهادینه نشود، خشونت علیه زنان کاهش نخواهد یافت.

به گفتۀ آقای حکیمی، لوی څارنوالی به تعهد خویش که همانا گسترش نقش و حضور زنان در ساختار این اداره است، عمل کرده و در دو سال اخیر، حضور و نقش زنان در این اداره از دو درصد به 22 درصد رسیده است. وی در ادامه افزود که در حال حاضر یک معاونت و 13 ریاست، مشمول ریاست‌های عمومی از سوی زنان رهبری می‌شود.

آقای حکیمی در ادامه تأکید کرد که اقدام دیگر لوی څارنوالی در راستای دفاع از حقوق زنان، ایجاد څارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در 34 ولایت کشور است که در بیشتر از 30 ولایت، څارنوالان زن عملاً کار می‌کنند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان از ایجاد آمریت‌های کاهش خشونت به منظور تشخیص دقیق علل و عوامل خشونت علیه زنان و ارائۀ راه‌حل با توجه به محیط آن نیز سخن گفت و افزود که تمام این آمریت‌ها توسط زنان مدیریت می‌شود. به باور وی، این همه نشان دهندۀ ارادۀ جدی رهبری لوی څارنوالی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و گسترش نقش و حضور زنان در لوی څارنوالی کشور است.