تحقیقات از یک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی څارنوالی استیناف ولایت بدخشان، تکمیل شد

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۸ - ۱۳:۱۰
logo

شخص متهم ساکن قریۀ دره‌باغ ولسوالی درایم ولایت بدخشان به تاریخ یازدهم جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، حین انتقال سه کیلو گرام تریاک در نواحی حوزه نهم این شهر از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و قضیۀ آن برای تحقیق به څارنوالی استیناف این ولایت ارسال گردیده است.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام‌نامه صورت دعوی و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد از پیش‌گاه محکمۀ ابتدایی شهری فیض‌آباد این ولایت، برای متهم قضیۀ، تطبیق حکم فقرۀ پنجم مادۀ ۳۰۴ کودجزا را درخوست نموده است.

همچنان څارنوال قضیه، در مورد مواد و اجناس به دست آمده از نزد متهم با استناد مادۀ ۱۹ قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مادۀ ۳۲ قانون مواد مخدر، از هیأت قضایی محکمه ابتدایی، مصادرۀ آن را نیز خواسته است.