تطبیق عدالت بدون رهنمایی و مشورۀ علمای کرام و روحانیون امکان پذیر نیست

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۹:۴۵
بادغیس

برنامۀ تحت عنوان "نقش علماء کرام در تطبیق عدالت اجتماعی از دیدگاه شریعت اسلام" از سوی  څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، با اشتراک سرپرست ریاست حج و اوقاف، علمای اهل تسنن و تشیع و روحانیون، در تاریخ دوم اسد سال ۱۳۹۸خورشیدی، در ریاست څارنوالی استیناف این ولایت برگزار گردید.

هدف از این برنامه، تشریک مساعی علما با نهاد‌های عدلی و قضایی برای تأمین عدالت و مبارزه علیه فساد اداری خوانده شده است.

څارنیار احمدجان عزیزی رئیس استیناف ولایت بادغیس در این برنامه گفت که قوانین نافذۀ کشور برگرفته شده از قرآن کریم و احادیث نبوی می‌باشد. آقای عزیزی افزود: "هیچ گونه اجراآت در مغایرت با دین مقدس اسلام بوده نمی‌تواند." وی تأکید کرد که تطبیق عدالت بدون رهنمایی و مشورۀ علمای کرام و روحانیون امکان پذیر نیست و به تنهایی نمی‌توان عدالت را به گونۀ درست آن تطبیق کرد.

وی همچنان از راه¬اندازی کنفرانس صدای منبر برضد فساد اداری از سوی لوی څارنوالی یادآوی کرده گفت که در این کنفرانس علما از سراسر افغانستان دعوت شده بودند تا در راستای مبارزه علیه فساد اداری با دستگاه عدلی و قضایی به گونۀ هم‌دست و همآهنگ تلاش کنند.

وی یادآور شده گفت: " تآمین عدالت و مبارزه با فساد نیاز به کار و تلاش گروهی و مشترک دارد و باید به گونۀ هم‌دست در این راستا با هم مبارزه نمائیم."

مولوی عبدالسلام صابری سرپرست ریاست حج و اوقاف ولایت بادغیس، پیرامون نقش علما در تطبیق عدالت اجتماعی صحبت کرده و از کارکردهای څارنوالی استیناف این ولایت، در تحقق عدالت اجتماعی به نیکی یادآور شده، افزود که علما مکلف اند با تشریک مساعی برای تأمین عدالت مسؤولیت خود را در قبال مردم و در برابر شریعت اسلام و قوانین نافذۀ کشور ادا نمایند. 

در اخیر علما تغییرات مثبتی که در ادارۀ لوی څارنوالی رونما گردیده است یک گام نیک تلقی کرده، از اجراآت و کارکرد څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، نیز به نیکی یاد نموده وعدۀ هر گونه همکاری در راستای تأمین عدالت را به این اداره سپردند.