تعداد افراد محکوم شده توسط ستره محکمه

شماره

نوع قضیه

شهرت متهم / متهمین

ارگان مربوطه

مدت حبس

جبران خساره

رد شده

تاریخ محکمه

جزای نقدی به افغانی

جزای نقدی به دالر

اشیا/ اجناس/پول قابل مصادره

ملاحظات

اسم

ولد

1

اختلاس و پول شویی

عبدالله هوشنگ

عطا محمد

بانک ملی بعلان

17 سال و 6 ماه

 

9770937

1396/1/28

9770937

 

 

تائید فیصله استیناف توسط ستره محکمه

صفی الله

محمد الله

بانک ملی بغلان

7سال6ماه

 

3752000

3752000

 

 

نظام الدین

خواجه احمد

د افغانستان بانک

7سال6ماه

 

1673937

1673937

 

 

محمد انور

محمد اکبر

بانک ملی

3سال

 

1600000

1600000

 

 

خادم حسین

جمعه خان

بانک ملی

7سال6ماه

 

4443937

4443937

 

 

نجیب الله

غلام فاروق

میوند بانک بغلان

5سال1ماه

 

1600000

1600000

 

 

سالم محمد

صالح محمد

بانک ملی

4 سال

 

1600000

1600000

 

 

محمد نادر

عبدل هاشم

پیشه آزاد صراف

3 سال

 

 

50000

 

 

2

اختلاس

فرید احمد

محمد هاشم

عزیزی بانک

10سال8ماه

 

دالر امریکایی 152500 به عزیزی بانک

1395/12/2

 

152500

 

تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه

3

غصب ملکیت

محمد الرحمن

محمد رضوان

پیشه آزاد

1سال

 

دو جریب و 19 بسوه

1396/2/27

 

 

 

تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه

سید هاشم

سید حسین

شرکت خصوصی

چهار سال

 

18جریب و 16 بسوه

 

 

 

4

رشوت

تورنجنرال عبدالحی جرآت

عبدااشکور

لوی څارنوالی

دو سال شش ماه

 

 

1395/11/24

50000

 

1ست موبایل افغان تیلی کام معه 1عدد سیمکارت

تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه

5

پول شویی

عاشور علی

خواجه نظر

صراف آزاد بغلان

دو سال6ماه 

 

 

1396/3/17

50000

 

 

تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه

6

سؤ استفاده از صلاحیت وظیفوی و رشوت

پاسوال عبدالواسع روفی

عبدالروف

وزارت داخله

12 سال

 

 

1396/1/28

12000

150000

موتر لندکروزر و یک سیت موبایل سمسونگ دو سیمکارت

تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه

7

پول شویی

سمونیار محمد معصوم

راز محمد

سرپرست لوژستیک قومندان امنیه ولایت ارزگان

4سال و6ماه

 

 

1396/4/11

300000

 

 261200       دالر 323000   افغانی  299500 کلدار پاکستانی  317.300  گرام طلا

تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

8

پرداخت رشوت، وساطت رشوت و اشتراک در پرداخت رشوت

څارمن شفیق الله

احمد علی

قومندانی قطعات خاص پولیس

3سال

 

 

1396/3/22

 

16000

20000/-USD

تایید فیصله محکمه استیناف توسط ستره محکمه  و عبدالحمید معاون ولایتی و نورالرحمن آمر تعمیرات قوماندانی قطعات خاص پولیس تحت تعقیب عدلی میباشد.

سمونمل ابراهیم شاه

داودشاه

3سال

 

 

 

16000

دو سیت مبایل و سه عدد سیمکارت مصادره گردید

حبیب الرحمن

غلام علی

شرکت قرار دادی با قطعات خاص پولیس

3سال

 

 

 

16000

میرآقا

محمد رسول

3سال

 

 

 

16000

فضل الرحمن

غلام علی

3سال

 

 

 

16000

9

رشوت

محمد ارسلان

محمد قاسم

وزارت مالیه

3سال و6ماه

 

 

1396/4/18

 

120000

 

تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

علی محمد

عبدالغنی

3سال و6ماه

 

 

 

 

نقیب الله

نجیب الله

3سال و6ماه

 

 

 

 

قیس

الفت الله

3سال

 

 

 

 

محمد الله

محمد میر

2سال و6ماه

 

 

 

 

10

اختلاس وسؤاستفاده از صلاحیت وظیفوی

محمد امین قانع

محمد نعیم

وزارت شهر سازی

20سال

 

43411360/5

1396/5/7

43411360/5

 

 

تائید فیصله استیناف توسط ستره محکمه درتمام موارد صرف درقسمت جبران خساره خواجه رواش حکم محکمه استیناف نقض شد

سید امان الله

سید رسول

20سال

 

43411360/5

43411360/5

 

 

احمد نواز

محمد عظیم

7سال

 

 

221603221

 

 

محمد یعقوب

محمد ابراهیم

0

 

 

221603221

 

 

11

سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی

کامران علیزائی

نثاراحمد

شورای ولایتی هرات

0

 

 

1396/5/18

12000

 

 

تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

12

رشوت، مقاومت و اجبار، شروع به قتل، تجاوز علیه موظف عامه ،شراب نوشی، حمل سلاح غیر قانونی

سمونوال حسین داد

حبیب الله

حوزه سیزدهم پولیس کابل

15سال

 

 

1396/6/26

 

22500

43000 افغانی

تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکه

حمید الله

حسین

6سال

 

 

 

22500

 

سیدشیر

سید دیدار

6سال

 

 

 

 

 

علی شاه

مراد علی

6سال

 

 

 

 

 

بهمن

دولت حسین

6سال

 

 

 

 

 

13

اختلاس و تزویر

اسدالله

حشمت الله

مدیر نمایندگی یوناتید بانک واقع ننگرهار

15سال و3ماه

 

3362345 دالر امریکائی و مبلغ 719000 افغانی

1396/6/25

719000

3362345

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

14

تجاوز ازصلاحیت وظیفوی

مل پاسوال عبدالرحمن سرجنگ

اجمیرخان

قومندانی امنیه ولایت هلمند

3سال

 

 

1396/7/29

 

 

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

15

اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی

حسیب الله

محمد حسن

نمایندگی عزیزی بانک در مزار شریف واقع کفایت مارکیت

5سال6ماه

 

 

1396/7/24

 

210000

 

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

زاهد

سرکرده خان

5سال6ماه

 

 

 

 

 

محمد اکبر

محمد رحمن

5سال6ماه

 

 

 

 

 

شاه محمد

شیر محمد

5سال6ماه

 

 

 

 

 

امان الله

محمد الرحمن

برائت

 

 

 

 

 

 

16

غدر،تزویر واختلاس

محمد نجیم

محمد امان

پښتنی بانک

6سال حبس

 

50000000 افغانی

1396/10/26

50000000

 

 

تآئیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

حیات الله دیانی

حمایت الله

5سال 1ماه

 

 

 

 

 

عبدالهادی

عبدالکریم

5سال 1ماه

 

 

 

 

 

نصیر احمد

عزیز احمد

5سال 1ماه

 

 

 

 

 

17

تجاوز ازصلاحیت وظیفوی، تزویر واختلاس

دگروال محمود

عبدالظاهر

وزارت دفاع ملی

20سال

 

982157.12 دالر

1396/9/4

 

982157/12

 

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه درحصه پنج نفر وتصحیح حکم محکمه استیناف از17سال و2ماه به 18سال و5ماه حبس درحصه عبدالعظیم

دگروال عبدالعظیم

عبدالرحیم

18سال و5ماه

 

160595.68دالر

 

160595/68

 

 

دگروال محمدمعروف

محمودخان

1سال و4 ماه

 

 

 

 

 

 

بریدجنرال فضل الله

عبدالله

6سال ویکماه

 

71992.28دالر

 

71992/28

 

 

بریدجنرال عبدالقدیر

عبدالغفور

1سال و4 ماه

 

 

 

 

 

 

بریدجنرال محمداصغر

میرشریف

8ماه

 

 

 

 

 

 

18

تزویر وسواستفاده ازصلاحیت وظیفوی

تورن جنرال سردار محمدځاځی

کندل خان

محبس پلچرخی

1سال

 

 

1396/9/11

 

 

 

 

تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

سمونوال محمدموسی

محمداعظم

1سال

 

 

 

 

 

 

سمونوال حشمت الله

عبدالکبیر

1سال

 

 

 

 

 

 

سمونمل محمد داود

محمدنسیم

1سال

 

 

 

 

 

 

ساتنمن محمداجان

شهبازخان

1سال

 

 

 

 

 

 

19

سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی

دگرجنرال محمد معین فقیر

محمدنعیم

قول اردوی(215) میوند

5سال و3ماه

 

699150 افغانی

1396/9/13

 

 

 

 

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

بریدجنرال فضل الرحمن اندرابی

عبدالوهاب

3سال و2ماه

 

 3280734  افغانی

 

 

 

 

دگروال محمد ابراهیم

محمد اسماعیل

برائت

 

 

 

 

 

 

دگروال ذبیح الله

غلام نبی

برائت

 

 

 

 

 

 

دگروال غلام فقیر

محمد معصوم

برائت

 

 

 

 

 

 

20

اختلاس

دوهم څارن عبدالجلیل

عبدالاحد

ولسوالی معروف ولایت قندهار-وزارت داخله

20سال

 

8956592 افغانی

1396/10/3

22955792

 

 

 

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

دوهم څارن ذبیح الله

نورالله

20سال

 

 

 

 

21

پرداخت رشوت

نذیر احمد

گل الرحمن

تاجرو صراف سرای شهزاده

2سال و6ماه

 

 

1396/10/18

 

 

دوسیت موبایل آیفون

70000 دالر

تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

عزیزالرحمن

گل الرحمن

2سال و6ماه

 

 

 

 

22

غدر،تبانی باکارمندان دولت درسواستفاده ازصلاحیت وظیفوی واستعمال اسناد تزویری

عبدالغفار داوی

عبدالقوی

شرکت داوی آیل و وزارت ترانسپورت

6سال و8ماه

21350402.97 دالر

 12430932.42 دالر

1396/11/17

6000

 

 

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

محمد اصغرغیاثی

محمد اکبر

5سال و8ماه

6000

 

 

 

عبدالرزاق زلالی

عبدالقدوس

2سال و6ماه

 

 

6000

 

 

 

23

سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی، تزویر وقاچاق

دگروال آدم خان

جمعه خان

وزارت امورداخله-قوماندانی عمومی امن ونظم عامه

8سال

 

 

1396/12/21

 

 

 

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

څارمن ضیاالرحمن

حبیب الرحمن

8سال

 

 

 

 

 

 

ساتنمن منصور

رمضان

8سال

 

 

 

 

 

 

ساتنمن خان سعید

محمدقسیم

8سال

 

 

 

 

 

 

ساتنمن دل آغا

بابه صاحب

8سال

 

 

 

 

 

 

ساتنمن میرجمال

میرزمان

3سال 9 ماه

 

 

6000

 

یکعراده کرولای2007

ساتنمن عبدالرقیب

عبدالرحیم

برائت

 

 

 

 

 

 

څارمن احمد مسعود

محمد داود

1سال 6ماه

 

 

 

 

 

 

24

غدر

شفیق الله

عبدالغفور

دافغانستان برشنا شرکت

8ماه

 

 

1397/1/25

 

 

 

 

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

محمدحسیب

محمدعارف

8ماه

 

 

 

 

 

 

عبدالغفار 

عبدالغفور

8ماه

 

 

 

 

 

 

25

پولشوئی

نجیم الله

نصرالله

قالین باف

6ماه

 

 

1397/1/25

 

 

 

 

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

26

پولشوئی

محمدآقا

محمدعالم

شغل آزاد

4ماه و15روز

 

 

1397/1/25

 

 

93700دالر

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

ناصر

شیرین آغا

4ماه و15روز

 

 

 

 

27

اختلاس وسؤاستفاده از صلاحیت وظیفوی

فرهاد نیایش

محمدیعقوب

شاروالی هرات

16سال و7ماه

1357080 افغانی

386880دالر 3600000افغانی

1397/3/13

 

 

 

 

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

عبدالباقی پوپل

محمدنبی

1ماه و1روز

36852292 افغانی

 

 

 

 

 

جاوید احدی

عبدالواحد

1سال و1ماه

 

 

 

 

 

 

محمدمعروف رسولی

غلام حضرت

1ماه و1روز

 

 

 

 

 

 

سیدعبدالحق

عبدالوهاب

1سال و6ماه

 

 

 

 

 

 

28

اختلاس

عبدالخلیل قادری

عبدالقدیر

مدیر محاسبه صندوق انکشاف زراعت افغانستان

5سال و 1ماه

 

28560000    افغانی

1397/3/12

 

 

 

 

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

29

سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی

دوهم څارن عبدالرحمن

سلطان عزیز

زون(606) انصارولایت هرات

3سال

 

 

1397/3/13

 

 

 

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

30

تزویر وسواستفاده ازصلاحیت وظیفوی واتلاف اوراق

عبدالرحمن احمدزی

محمدجان

وزارت حج و اوقاف

3سال

 

 

1397/5/6

 

 

 

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

31

پولشوئی

عزت الله

سیدجمال

صراف 

6ماه

 

 

1397/8/28

 

 

 

1075000ریال سعودی

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

نورحبیب

سیدحلیم

6ماه

 

 

 

 

 

32

سو استفاده ازصلاحیت وظیفوی

محمدایمل

عبدالوکیل

وزارت مخابرات وتیکنالوژی معلوماتی

0

 

 

1397/8/20

12000

 

 

 

تآئید توآم با تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

زمریالی وفا

عبدالودود

6ماه

 

3769دالر 53692افغانی

 

 

 

 

محمدیاسین

میرچمن

0

 

 

12000

 

 

 

عبدالقهار

محمدعمر

0

 

 

12000

 

 

 

شیراحمد

سیداحمد

0

 

 

12000

 

 

 

33

پولشوئی

غلام جیلانی

محمدولی

شغل آزاد وصراف سرای شهزاده

0

 

 

1397/8/9

40000

 

 

299950 دالرامریکایی

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

نورالله

محمد رحیم خان

0

 

 

40000

 

 

 

محمد علی

محمدغنی

0

 

 

40000

 

 

 

نورالله

رحمت گل

0

 

 

40000

 

 

 

34

اختلاس

شیرآقا

عثمان

شرکت امیدبهارلمتد

10سال

 

601117دالر

1397/8/6

 

 

 

 

تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

35

سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی

خان رسول قرلق

سید رسول

وزارت تجارت وصنایع

0

103125افغانی

 

1397/11/9

150000

 

 

 

تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

طارق احمد سرفراز

جنان باز سرفراز

0

 30625 افغانی

 

100000

 

 

 

36

سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی

پاسوال محمد انور کوهستانی

محمد اکبر

کوپراتیف وزارت امورداخله

9سال و3ماه

679954900 افغانی

 54150000 افغانی

1397/11/3

 

 

 

 

تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه

لوی پاسوال غلام علی وحدت

نوازش علی

برائت

 

 

 

 

 

 

سمونوال محمدطاهر

محمدخان

2سال و2ماه

 

 

 

 

 

 

سمونیارمحمدسالم

محمدعالم

1سال ویکماه

 

 

 

 

 

 

سمونوال محمد امین

محمدموسی

1سال ویکماه

 

 

 

 

 

 

سمونیارخواجه احمد

محمدخواجه

1سال ویکماه

 

 

 

 

 

 

37

پولشوئی

محمد عیسی

حقیق الله

قوماندانی سرحدی میدان هوائی قندهار

4سال

 

 

28/1/1398

100000

 

5476000 ریال سعودی

60000 دالر امریکائی

 

نورالله

حاجی بسم الله

7سال 

 

 

100000

 

 

 

 

سمونوال عبیدالله

عبدالله

3سال

 

 

50000

 

 

 

 

ساتنمن روح الله

محمدشاه

3سال

 

 

50000

 

 

 

 

ساتنمن محمد قسیم

غلام محمد

3سال

 

 

50000

 

 

 

 

ساتونکی فیض علی

توران شاه

3سال

 

 

50000