تفاهم‌نامۀ همکاری میان لوی څارنوالی و دافغانستان برشنا شرکت امضأ شد

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۵:۳۶
brishna

این تفاهم‌نامه بر بنیاد مواد ۱۴، ۷۰۱ و ۷۱۰ کودجزا، از سوی څارنپوه نورحبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق و انجینر امان‌الله غالب رئیس د افغانستان برشنا شرکت، امروز سه‌شنبه ۳۱ ثور ۱۳۹۸خورشیدی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت امضأ شد.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه مورد تعقیب عدلی و قضایی قراردادن اشخاصی است که به گونۀ غیر قانونی از انرژی برق استفاده کرده یا به تأسیسات آن صدمه می‌زنند، خوانده شده است.

بر بنیاد این تفاهم‌نامه، لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان قضایای یادشده را به گونۀ جدی بررسی کرده و نتیجۀ آن را با د افغانستان برشنا شرکت و مردم افغانستان شریک خواهد کرد.

څارنپوه نورحبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق در برنامه‌یی که به همین منظور راه اندازی شده بود گفت: "تمام اداره‌ها و نهادهایی که در راستای خدمت‌گزاری به مردم افغانستان کار می‌کنند در رورشنایی مواد قوانین نافذ و ستراتیژی ملی افغانستان باید سهولت های لازم را به منظور فراهم‌آوری زندگی مرفه به شهروندان کشور مساعد بسازند."

معاون لوی څارنوال تأکید کرد، کسانی که روند خدمت‌گزاری را مختل ساخته، سبب آزار و اذیت کارکنان خدمات عامه شوند، به منافع عامه صدمه زده یا آن را سرقت کنند، مطابق صراحت مواد قوانین نافذ در کشور مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرند.

به گفتۀ آقای جلال بر اساس تفاهم‌نامه‌یی که میان لوی څارنوالی و د افغانستان برشنا شرکت امضأ شده است، کسانی که انرژی برق را سرقت کنند، به تأسیسات آن صدمه زده یا در روند کار کارکنان د افغانستان برشنا شرکت خلل ایجاد کنند، مطابق مواد ۱۴، ۷۰۱ و ۷۱۰ کودجزا مورد تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت.

معاون لوی څارنوال در ادامه تأکید کرد که مسؤولان د افغانستان برشنا شرکت مکلفیت دارند که پس از شناسایی و مستندسازی اشخاصی که انرژی برق را به گونۀ غیرقانونی استفاده کرده یا به تأسیسات آن صدمه می‌رسانند را در مرکز و ولایات به لوی څارنوالی معرفی کنند.

brishna

در همین حال امان‌الله غالب رئیس د افغانستان برشنا شرکت در این برنامه گفت که همکاری نزدیک دستگاه عدلی و قضایی با د افغانستان برشنا شرکت، این شرکت را قادر می‌سازد تا عواید انرژی برق را به بهترین شکل ممکن جمع آوری کند و با جمع‌آوری بهتر عواید، شبکۀ انرژی برق را در سراسر افغانستان توسعه دهد.

آقای غالب افزود که مطابق این تفاهم‌نامه فهرست تمام اشخاصی که انرژی برق را به گونۀ غری قانونی استفاده کرده یا سرقت کرده اند به منظور تعقیب عدلی به لوی څارنوالی فرستاده خواهد شد.

وی تصریح کرد که کمیتۀ مشخص به منظور بررسی قضایای مقروضین انرژی برق ایجاد می‌شود و این کمیته قضایا را از سراسر کشور بررسی می‌کند. به گفتۀ وی پس از بررسی قضایا از سوی این کمیته، به منظور پرداخت صرفیۀ برق به مقروضین مهلت تعیین می‌شود؛ اگر در مهلت تعیین شده پول صرفیۀ برق را پرداخت نکردند قضیه آنان به لوی څارنوالی فرستاده خواهد شد.

رئیس د افغانستان برشنا شرکت در ادامه گفت که این شرکت با امضای این تفاهم‌نامه برنامۀ مشخص را روی‌دست خواهد گرفت که مطابق آن روزانه شهرت مکمل مقروضین انرژی برق که دارای بیشترین بدهی هستند را با شهروندان شریک خواهد ساخت.

این در حالی است که لوی څارنوالی در سال‌های پسین با چندین وزارت و ادارۀ مستقل دیگر نیز تفاهم‌نامۀ همکاری امضأ کرده است.

تازه‌ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۶ - ۱۵:۴۰
Background image

رئیس عمومی ادارۀ ملی نورم و استندرد، معاون تخنیکی و مدیر پروژه‌های آن اداره به‌ ا‌تهام مبلغ ۲۰۰ هزار دالر امریکایی رشوت؛ دستگیر شدند.

شب‌ گذشته رئیس ادارۀ ملی نورم و استندرد، به‌اساس شکایت یک تن از متشبثین خصوصی به‌شمارۀ اختصاصی ثبت شکایات ۱۸۰ لوی څارنوالی به اتهام اخذ مبلغ یک‌صدهزار دالر امریکایی به‌گونۀ بالفعل از. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۶ - ۱۱:۹
Background image

نشست اطلاع رسانی از اجراآت لوی څارنوالی در ولایت کاپیسا برگزار شد

این نشست بر بنیاد هدایت لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در راستای تحقق قانون دسترسی به اطلاعات و دستیابی شهروندان و نهادهای رسانه‌ای به اطلاعات به منظور مبارزه با فساد اداری و. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۰:۲
Background image

څارنوالی عمومی کنترول ومراقبت لوی څارنوالی ۳۸قضیۀ فساد اداری‌ به اتهام کارمندان این اداره‌را، مورد تعقیب عدلی قرار داده است.

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبارزه با فساد اداری را در اولویت های کاری‌اش قرار داده است. این اداره برای مبارزۀ موثر با این پدیده، ریاستی را زیر نام ریاست عمومی څارنوالی. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها