تفاهم‌نامۀ همکاری میان لوی څارنوالی و د افغانستان بانک به امضا رسید

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۹ - ۱۷:۱۵
 m

هدف از امضای این تفاهم‌نامه تبادل معلومات و اطلاعات میان لوی څارنوالی و د افغانستان بانک، در راستای مبارزه علیه پول‌شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی عنوان شده است.

در برنامه‌یی که به همین مناسبت روز پنجشنبه نهم عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی در تالار کنفرانس‌های د افغانستان بانک راه اندازی شده بود، خواجه عبدالحق احمدی معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با فساد اداری، واحدالله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک، برخی از رؤسای لوی څارنوالی و  مسوولان د افغانستان بانک حضور داشتند.

خواجه عبدالحق احمدی معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با فساد اداری، در این نشست گفت که  مبارزه با تمام جرایم به خصوص فساد اداری، تمویل تروریزم و پول‌شویی در اولویت و محراق توجۀ لوی څارنوالی قرار دارد. به گفتۀ آقای احمدی، لوی څارنوالی با توجه به تعهد که با مردم و نهادهای ملی و بین‌المللی دارند، تلاش کرده است که در تحکیم قانونیت و تأمین عدالت، خدمات ناب حقوقی را به مردم ارایه دارد.

معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با فساد اداری، در ادامه گفت: "ایجاد همآهنگی و همکاری با ادارات در محراق رهبری لوی څارنوالی قرار داشته و این اداره برای رسیدن به اهداف خویش تفاهم‌نامه‌های مختلف را با ادارات مختلف امضا کرده است." وی امضای این تفاهم‌نامه را با د افغانستان بانک، برای مبارزۀ مؤثر با فساد اداری، تمویل تروریزم و پدیدۀ پولشویی مهم عنوان کرده و آن را برای توانمندی اداره‌ها در عرصۀ تبادل معلومات و اطلاعات تخنیکی با ارزش و مؤثر دانست.

در همین حال واحدالله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک، در این برنامه هدف از امضای این تفاهم‌نامه را تبادل معلومات، همکاری و همآهنگی بیشتر میان این دو اداره عنوان کرد. به گفتۀ آقای نوشیر، لوی څارنوالی همواره با این اداره همکاری نموده و امضای این تفاهم‌نامه را در راستای مبارزۀ جدی علیه پول‌شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی مهم دانست.

از سوی دیگر نثاراحمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک، در این برنامه اهمیت امضای این تفاهم‌نامه را تشریک مساعی میان این دو اداره و شناسایی دارای‌های ناشی از عواید جرمی عنوان کرد. به گفتۀ وی این همکاری در گذشته نیز میان این دو اداره وجود داشته که با امضای این تفاهم‌نامه در بخش ارایۀ معلومات و همکاری‌های تخنیکی به شکل مؤثر و منظم ادامه خواهد داشت.

این در حالی است  لوی څارنوالی برای مبارزه با فساد اداری، توافق‌نامه‌یی سه‌جانبه را برای پروژۀ جدید مبارزه با فساد اداری زیر نام " مبارزه با فساد، شفافیت، هم‌بستگی و آزادی افغانستان" با سفارت دنمارک در کابل و دفتر انکشاف بین‌المللی ملل متحد(UNDP)  به امضا رسانیده است.

تازه‌ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۱۷:۳۶
Background image

نشست کمیتۀ مبارزه علیه فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری برگزار شد

این نشست تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حضور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق، مرستیال لوی څارنوالی در امور. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۲:۳۳
Background image

معاون لوی څارنوال در امور تحقیق از څارنوالی‌های استیناف ولایت کابل، زون شمال، شمال‌شرق وریاست عمومی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی، دیدار کرد.

فریداحمد غوری معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، از ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایت کابل، څارنوالی‌های استیناف زون‌ شمال، شمال‌شرق و ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۱:۵۱
Background image

لوی څارنوالی در شش ماه اخیر ۳۹۹ قضیۀ قاچاق مسکرات و مواد مخدر را ثبت و بررسی کرده است

این قضایا که در سراسر کشور اتفاق افتاده است، در ربع چهارم سال ۱۳۹۸ و ربع اول ۱۳۹۹ خورشیدی، مورد رسیدگی قرار گرفته است. در پیوند به این قضایا، ۴۹۰ تن مشمول پنج خانم و یک تبعۀ خارجی. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها