تکمیل تحقیقات از یک گروه سه نفری به اتهام قتل محمدصادق در ولایت سمنگان

Ago
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۹ - ۱۰:۳۳
logo

محمدصادق فرزند خالبای که در تاریخ ۱۳ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی در " قریۀ جوی زندان" مرکز ولایت سمنگان به قتل رسیده بود، در پیوند به این قضیه سه تن از سوی مؤظفین امنیتی بازداشت شدند.

تحقیقات از گروه سه نفری که در این قضیه متهم بودند، از سوی ریاست څارنوالی استیناف سمنگان در تاریخ ۲۳ جوزای ۱۳۹۸خورشیدی تکمیل شد.

څارنوال مؤظف قضیه در صورت دعوایش به نقل از پدر مقتول گفته است که قاتلان از پسرش تقاضای عمل غیر اخلاقی(لواط) را کرده بودند؛ اما پسرش تا دم مرگ در مقابل آنان مقاومت کرد.

بر اساس صورت دعوای څارنوال مؤظف قضیه، این گروه محمدصادق را به بهانۀ شیریخ خوردن از راه فرعی( راهی که به ندرت مردم از آن عبور و مرور می‌کنند) به سمت شیریخ‌خانه برده و در همین مسیر چنین تقاضای از وی داشته اند.

پدر مقتول در جریان تحقیق گفته است که پسرش با تماس‌های مکرر یک تن از متهمان این قضیه از خانه بیرون شده بود که سر انجام با جسد بی‌روح، سر از سردخانۀ شفاخانۀ این ولایت درآورد.

با وجود انکار و اظهار بی‌خبری متهمان؛ اما څارنوال مؤظف قضیه در صورت دعوایش به رویت اسناد و شواهد، هفت دلیل الزام را علیه متهمان قضیه ترتیب کرده و برای مجازات متهمان، مادۀ ۵۴۷ کودجزا را از پیشگاه محکمه خواسته است.

گفتنی است که دو تن از متهمان این قضیه در نظارت‌خانه به سر می‌برند و یک تن دیگر آنان با ضمانت احضار سر آزاد می‌باشد.