جلسۀ تطبیق مقرره سیستم قضایا در څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر برگزار شد

Hussain_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۴:۴
ago

این نشست به منظور تطبیق مقررۀ سیستم قضایا با اشتراک رئیس و څارنوالان مرکز و ولسوالی­های این ولایت، روز سه شنبه  ۲۲ سرطان سال ۱۴۰۰ خورشیدی، برگزار شد.

در این جلسه، ثبت واقعیات و ثبت مراحل دوسیه­های متهمین در سیستم مدیریت قضایا درمرکز و ولسوالی­های ولایت پنجشیر، مورد بحث قرار گرفت.

څارنپال علیم جان علیم رئیس څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر در این جلسه گفت که تمام شعبه­های څارنوالی استیناف در مرکز و ولسوالی­های این ولایت مکلف اند تا گزارش­های اجراآت شان را که در هر مرحله قرار دارد با ذکر ارقام و معلومات به اسرع وقت به مدیریت عمومی ثبت قضایا ارسال کنند. وی تأکید کرد که در اخیر هر ماه معلومات ارائه شده با سیستم مدیریت قضایا مقایسه گردد.

همچنان در این جلسه فیصله شد که هر څارنوال مکلف به خانه پری فورم­های سیستم ثبت قضایا می باشد و کارکنان اداری پس از این مسؤول خانه پری فورم­های سیستم ثبت قضایا، نمی­باشند.