جلسۀ فوق العادۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

Hussain_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۵:۵۰
ago

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست محترم ذبیح‌الله کلیم سرپرست لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک سایر اعضای آن امروز سه شنبه هجدهم جوزای سال ۱۴۰۰ خورشیدی، راه اندازی شد.

جلسه با تلاوت چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی پرافتخار کشور آغاز شد.

در نخست محترم ذبیح‌الله کلیم سرپرست لوی څارنوالی کشور، از کمیتۀ که در طرح و تدوین قانون جدید تشکیل و صلاحیت څارنوالی و اعضای شورای عالی لوی څارنوالی سهم ارزنده را ایفا کرده اند اظهار سپاس و قدردانی کرده و این اقدام را برای اجراآت موثر در راستای تحکیم قانون و تأمین عدالت یک نیاز جدی دانست.

آقای کلیم روی تطبیق یکسان قانون و تأمین عدالت تأکید کرده افزود که در روشنایی قانون و دانش مسلکی در راستای تطبیق قانون و تأمین عدالت از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نگردد.

در بخش نخست جلسه مطابق آجندا، پیرامون طرح قانون تشکیل و صلاحیت لوی څارنوالی، بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

شورای عالی پس از بحث های همه‌جانبه و جمع آوری نظریات اعضا، طرح قانون تشکیل و صلاحیت های لوی څارنوالی را در پرنسیب تائید کرده و کمیتۀ را با عضویت څارنپوه نورحبیب جلال مشاور ارشد لوی څارنوالی، مرستیالان، روسای څارنوالی های اختصاصی مرکز عدالی و قضایی، مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، مبارزه با مواد مخدر، ریاست های عمومی تدقیق و مطالعات، تفتیش داخلی، کنترول و مراقبت و بورد مشاورین، وظیفه سپرد تا پس از اخذ نظریات و دیدگاه های ریاست های لوی څارنوالی، مسودۀ قانون تشکیل و صلاحیت های لوی څارنوالی را طی مراحل نمایند.

در این جلسه همچنان تصمیم اتخاذ گردید تا یک تن نمایندۀ با صلاحیت وزارت محترم عدلیه برای عضویت در این کمیته دعوت گردد تا نظریات و پیشنهادات آن وزارت نیز طرح قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی شامل و طی مراحل گردد.

در بخش دوم جلسه طبق آجندا، در مورد طی مراحل قضایای که در نتیجه تحقیقات هیأت تحقیق به حفظ و یا عدم لزوم اقامه دعوی جزایی در ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی ابراز نظر می گردد، بحث های همه‌جانبه صورت گرفت.

اعضای شورای عالی بعد از بحث و تبادل نظر، پیشنهاد و مطالبۀ آن ریاست را الی تصویب قانون تشکیل و صلاحیت های لوی څارنوالی مورد تائید قرارداد.

جلسه با دعائیۀ خیر و فلاح مردم افغانستان و تأمین صلح سرتاسر به پایان رسید.

تازه‌ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۱۳:۱۳
Background image

تفاهم نامۀ همکاری میان لوی‌څارنوالی و ادارۀ مبارزه علیه فساد جمهوری قزاقستان امضا شد

این تفاهم‌نامه از سوی څارنمل قیس باوری مرستیال مبارزه علیه فساد اداری لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و محترم نورلان شبدر نمایندۀ ادارۀ مبارزه علیه فساد جمهوری قزاقستان، روز. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۱۰:۷
Background image

۳۶۶ قضیه را څارنوالی استیناف ولایت کابل در ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰ ، رسیدگی کرده است

څارنوالی استیناف ولایت کابل به شمول زون­های شش­گانۀ مرکز، ۳۶۶ قضیۀ جرمی را ثبت،  بررسی و پس از اکمال تحقیق، ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا، به محاکم مربوط محول کرده است . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۶ - ۱۱:۴
Background image

25 تن مشمول معاون پیشین مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی از ۹ تا یک سال زندان، محکوم به مجازات شدند

این افراد به اتهام اختلاس، تزویر، سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، عدم رعایت قوانین و مقررات در پروسۀ تدارکات ۲۳ قلم البسه باب مورد نیاز اردوی ملی افغانستان، ازسوی محکمۀ ابتدایی مرکز. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها