جلسۀ نوبتی کمیسیون منع خشونت علیه زنان، در ولایت جوزجان برگزارشد

Ago
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۹:۵۶
jawzjan

 

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با آمر څارنوالی منع خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال، روز پنج‌‌شنبه یازدهم دلو ۱۳۹۷ خورشیدی در نشست ماهوار کمیسیون منع خشونت علیه زنان این ولایت تدویر گردیده بود، اشتراک کردند.

آقای حکیمی در این نشست پیرامون اجراآت یک‌ماه اخیر آمریت منع خشونت علیه زنان صحبت کرد. در این جلسه رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان گفت: " در ماه جدی ۱۳۹۷خورشیدی، ۱۷ قضیۀ خشونت علیه زنان در این ولایت، به ثبت رسیده است." وی همچنان از نهادهای کشفی این ولایت خواست که در گرفتای مظنونان جرایم خشونت علیه زنان بیشتر از پیش تلاش کنند. به باور وی، پیگیری جدی قضایای خشونت علیه زنان و به محاکمه کشانیدن عاملان آن، سبب کاهش این‌گونه جرایم در کشور خواهد شد.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان از ریاست حج و اوقاف ولایت جوزجان نیز خواست تا از طریق منابر و مساجد اضرار خشونت علیه زنان را برای مردم تبلیغ کنند. به قول آقای حکیمی بلند رفتن سطح آگاهی شهروندان نیز در کاهش خشونت علیه زنان موثر و تعیین کننده خواهد بود.