جلسۀ همآهنگی نهاد های عدلی و کشفی ولایت جوزجان برگزار شد

Ago
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۴ - ۱۴:۳۹
31

این جلسه با حضور محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، سمنوال سید عزت الله هاشمی نژاد څارنوال جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، غیاث الدین سرپرست ریاست څارنوالی عسکری، سمونمل محمدصابر قایمی مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه، محمد اکرم مرور مسؤول وکلای مدافع، عبدالاحد فرزان آمر مساعدت های حقوقی، وحیده فیض آمر هماهنگی ریاست امور زنان، عبدالسلام عضو ریاست امنیت ملی، سمونمل محمد نبی متین مدیر عمومی محبس، سمونمل نعمت الله مدیر ضد تروریسم، سمونیار عبدالروف مدیر ترافیک، عبدالجلیل آمر کشف مواد مخدر و آمران حوزه های این ولایت، امروز سه شنبه مورخ 27 قوس سال 1397 خورشیدی در تالار ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه، همآهنگی، بحث و تبادل افکار، تعمیم تجارب و رفع خلاها و نواقص در روند اجراآت میان ارگان های عدلی و کشفی ولایت جوزجان، خوانده شد.

آقای حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، ضمن قدردانی از اشتراک کنندگان، هدف این جلسه را تبادل افکار و تعمیم تجارب برای رفع خلا ها و مشکلاتی که در روند اجراآت نهاد های عدلی و کشفی وجود دارد دانست. وی همچنان تأکید کرد که بعد از این، جلسات به منظور تشخیص چالش ها و ارائه راهکار ها، راه اندازی خواهد شد. وی در ادامه گفت: "این نشست ها از یک سو زمینۀ تسریع در روند اجراآت این ارگان ها را مهیا ساخته و از سویی، تأمین عدالت و تحکیم قانونیت را تضمین می کند." 

در اخیر آقای حکیمی رئیس څارنوالی استیناف، از نهاد های کشفی خواست تا برای مبارزه با جرایم که باعث تشویش و نگرانی برای شهروندان می گردد، بیشتر تلاش کرده و به همکاری مردم، مجرم را که قانون را نادیده گرفته و با اعمال جرمی نظم جامعه را مختل می¬کنند، دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمایند.