خانه سامان دفتر ریاست - ریاست اطلاعت و ارتباط عامه

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۴۳
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:          خانه سامان دفتر ریاست - ریاست اطلاعت و ارتباط عامه  

بست:       7

وزارت یا اداره:       اداره عالی لوی څارنوالی

موقعیت پست:          کابل (مرکز)

تعداد پست:              1

گزارشده به :            به رئیس مربوطه    

گزارش¬گیر از:      ندارد

تاریخ ختم اعلان:  ۱۵ / دلو / ۱۳۹۸

کود:         438-01-00-51

.........................................................................................................................................................

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه.

.........................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. پذیرائی از مهمانان ، مراجعین و جلسات رسمی دفتر مربوطه.
 2. تنظیف و تنظیم اشیا و لوازم شعبه مربوطه.
 3. حفظ و مراقبت از اجناس و وسایل(میز،چوکی، موبل و فرنیچر، کمپیوتر، تلویزیون، پرنتر، ماشین فوتوکاپی و سائر اجناس شعبه مربوطه) به منظور استفاده مؤثر از آنها.
 4. رعایت حفظ الصحه و انجام  پاکی و صفائی تجهیزات دفتر به منظور ایجاد محیط کاری پاک و سالم.
 5. انتقال مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه  و اطاعت از اوامر آمر مستقیم.
 6. آگاهی دهی از چگونگی موجودیت و عدم موجودیت و بروز عوارض در تجهیزات و اثاثیه دفتر.
 7. ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های انجام شده .
 8. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود.

.........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
 2. داشتن سند تحصیلی حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)
 3. تجربه کاری مرتبط حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)
 4. توانائی انجام وظیفه را داشته باشد.

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies