خانه سامان ریاست های مرکزی ۱۲ بست

ago_admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ - ۷:۲۲
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه          :          خانه سامان 

بست                    :       7

وزارت یا اداره        :       اداره عالی لوی څارنوالی

موقعیت پست          :          کابل (مرکز)

تعداد پست             :              12

گزارشده به            :            رئس مربوطه  

گزارشگیر از       :      ندارد

تاریخ بازنگری       : 26اسد 1400

...........................................................................................................................................

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه.

...........................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. پذیرائی از مهمانان ، مراجعین و جلسات رسمی دفتر مربوطه.
 2. تنظیف و تنظیم اشیا و لوازم شعبه مربوطه.
 3. حفظ و مراقبت از اجناس و وسایل(میز،چوکی، موبل و فرنیچر، کمپیوتر، تلویزیون، پرنتر، ماشین فوتوکاپی و سائر اجناس شعبه مربوطه) به منظور استفاده مؤثر از آنها.
 4. رعایت حفظ الصحه و انجام  پاکی و صفائی تجهیزات دفتر به منظور ایجاد محیط کاری پاک و سالم.
 5. انتقال مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه  و اطاعت از اوامر آمر مستقیم.
 6. آگاهی دهی از چگونگی موجودیت و عدم موجودیت و بروز عوارض در تجهیزات و اثاثیه دفتر.
 7. ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های انجام شده .
 8. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود.

...........................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)
 • تجربه کاری مرتبط حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)
 • توانائی انجام وظیفه را داشته باشد.

 

 

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies