داوطلبی تدارک اعمار یک باب کانتین با تمام ملحقات آن ضرورت این اداره در سال مالي ۱۳۹۸

Yama
tender

Publish Date

Closing Date

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک اعمار یک باب کانتین با تمام ملحقات آن  ضرورت این اداره در سال مالي ۱۳۹۸ تحت شماره داوطلبی AGO/W-15/OB/NCB/1398  اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی  واقع دارالامان  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ به آمریت تهیه و  تدارکات  لوی څارنوالی واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ ۱۰۰۰۰۰ صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ ساعت 10:00 قبل از ظهر در  بلاک  B آمريت تهيه و تدارکات تدویر می گردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۷:۵۲
Background image

داوطلبی  تدارک ( اجناس تکنالوژی معلوماتی سرور روم ها ) از بودجه عادی

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک ( اجناس تکنالوژی معلوماتی سرور روم ها ) از بودجه عادی اشتراک نمایند . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۹:۴۱
Background image

داوطلبی تدارک ( فرنیچر باب) از بودجه عادی

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک ( فرنیچر باب) از بودجه عادی اشتراک نموده و سافت کاپی آن را از آمریت تهیه و تدارکات واقع . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۸:۵۲
Background image

اطلاعیه فسخ مراحل تدارکاتی کورس کمپیوتر برای ۱۶۰ نفر کارمندان

در مطابقت به ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجا و چهارم طرزالعمل تدارکات، اداره لوی څارنوالی به اطلاع تمام داوطلبان پروژه خدمات مشورتی کورس کمپیوتر که قراربود برای 160 نفر . . .

Back to tenders