داوطلبی تدارک ترمیم وسایط در سال مالی ۱۳۹۹

ago_admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم وسایط در سال مالی ۱۳۹۹  تحت شماره داوطلبی AGO/S-01/OB/NCB/1399  اشتراک نموده و سافت شرطنامه ومشخصات مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی  واقع دارالامان  بدست آورند.داوطلبان آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ ۲۱/دلو/۱۳۹۸ به آمریت تهیه و  تدارکات  لوی څارنوالی، واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز ارائه نمایند.

نوت:

  • آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
  • تضمین آفر به صورت پول نقد و یا تضمین بانکی  مبلغ ۳۶۰,۰۰۰ سه صد و شصت هزار افغانی می‌باشد و جلسه آفرگشایی به روز یک شنبه مورخ ۲۱/دلو/۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در  بلاک B دفتر جلسات مرستیالی مالی و اداری تدویر می‌گردد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۹:۳۰
Background image

داوطلبی ۶۲ قلم روغنیات و فلترباب ضرورت وسایط اداره از بودجه عادی

ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا درپروسه داوطلبی ۶۲  قلم روغنیات و فلترباب ضرورت وسایط اداره از بودجه عادی اشتراک و سافت کاپی آن . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۳:۳۷
Background image

داوطلبی تدارک ترمیم وسایط در سال مالی ۱۳۹۹

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم وسایط در سال مالی ۱۳۹۹  تحت شماره داوطلبی AGO/S-01/OB/NCB/1399  . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۱:۴
Background image

داوطلبی تدارک ۳۷ قلم قرطاسیه مطبوع از بودجۀ عادی

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسۀ داوطلبی تدارک ۳۷ قلم قرطاسیه مطبوع از بودجۀ عادی اشتراک نموده و سافت کاپی آن را از . . .

Back to tenders