داوطلبی تدارک (وسایل حاضری برقی و ویدیو کنفرانس 13 ولایت ) از بودجه عادی

Ago
tender

Publish Date

Closing Date

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک (وسایل حاضری برقی و ویدیو کنفرانس 13 ولایت ) از بودجه عادی اشتراک نموده و سافت کاپی آن را از آمریت تهیه و تدارکات واقع دارالامان بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت } 10:00 قبل از ظهر {روز}یکشنبه { تاریخ {30/سرطان/1398{ به }آمریت تهیه وتدارکات معاونیت مالی و اداری لوی څارنوالی{ واقع {دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ 350،000 سه صد و پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }یک شنبه مورخ 30/سرطان 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر{ در}بلاک B  آمریت تهیه و تدارکات} تدویر می گردد.

نوت: جلسه قبل از آفر گشایی بتاریخ 25 سرطان 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات ، لوی څارنوالی ج.ا.ا– واقع سناتوریم دارالامان- کابل – افغانستان تدویر میگردد.

 

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۹:۵۳
Background image

اعطا قرارداد تهیه و تدارک (فرنیچر باب)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، را با شرکت موبل و فرنیچر امارات لمیتد اعطاء نماید . . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۹:۵۳
Background image

داوطلبی تدارک ترمیم اساسی دفاتر ریاست تحقیق واقع شهرنو

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم اساسی دفاتر ریاست تحقیق واقع شهرنو  تحت شماره داوطلبی AGO/W-17/OB/NCB/1398  اشتراک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۸:۵۲
Background image

داوطلبی تدارک ( البسه باب شامل: کرتی پطلون٬ یخن قاق٬ پیراهن بخش خدماتی٬لباس آشپزخانه و چپن څارنوال)

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک ( البسه باب شامل: کرتی پطلون٬ یخن قاق٬ پیراهن بخش خدماتی٬لباس آشپزخانه و چپن څارنوال) را  . . .

Back to tenders