داوطلبی تعداد (۳۳) قلم تجهیزات ومواد صفا کاری ضرورت شعبات از بابت سال مالی ۱۳۹۸

ago_admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تعداد (33) قلم تجهیزات ومواد صفا کاری ضرورت شعبات از بابت سال مالی 1398 براساس قرار داد باالمقطع ازبودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه و تدارکات واقع دارالامان بدست آورده، آفرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت } 10:00 قبل از ظهر { روز}شنبه{ تاریخ {13/ دلو/1397{ به }آمریت تهیه وتدارکات معاونیت مالی و اداری لوی څارنوالی{ واقع{دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفربصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{مبلغ}50000} پنجاه هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز }شنبه مورخ 13/ دلو/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر{ در}بلاک B آمریت تهیه و تدارکات} تدویرمیگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۸:۸
Background image

اعلان مجدد داوطلبی تدارک ۱۱ قلم وسایل برقی از قبیل(ایرکندیشن ۲۴۰۰۰،۱۸۰۰۰، تلویزیون، واتر دسپانسر، هواکش، ترموز برقی، یخچال، استپلایزر 5KW و 10KW، سه ساکته و آب گرمی) از بودجه عادی

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک ۱۱ قلم وسایل برقی از قبیل(ایرکندیشن ۲۴۰۰۰،۱۸۰۰۰، تلویزیون، واتر دسپانسر، هواکش، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۶:۵
Background image

داوطلبی تدارک ترمیم شعبات محافظین، ترمیم گارد تاور‌ها، ساحات سبز و کودکستان، شیشه‌یی ساختن دروازه‌ها، توسعه گل‌خانه، مرکز امتحانات و جمنازیم

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم شعبات محافظین، ترمیم گارد تاور ها، ساحات سبز و کودکستان، شیشه ئی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۴:۴۵
Background image

اعلان مجدد داوطلبی تدارک و نصب برق سولری گارد تاور‌ها و پایه‌های برق چمن‌ه

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب برق سولری گارد تاور‌ها و پایه های برق چمن‌ها تحت شماره داوطلبی AGO/W . . .

Back to tenders