داوطلبی سیستم اساسی شبکه (نتورکینگ)

Ago
tender

Publish Date

Closing Date

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سیستم اساسی شبکه (نتورکینگ) شامل (نصب پاینت ها که شامل دکت٫ کیبل٬ فیس پلیت با امور ایجابی آن٬ کیبل منچیر٬ پچپنل٬ پچکورد25 سانتی٬  نصب رک 42U با کیفیت عالی و استندرد٬  نصب رک 9U با کیفیت عالی و استندرد٬  سویچ سیسکو(Cisco Catalyst 3750 G48 port POE)همرا SFP برای هر سویچ 2 عدد ٬  ذخیره برق UPS 30 KW سن تاکس و یا معادل آن٬  کیبل فایبر با نصب و امور ایجابی ٖآن٬  فایبر پچپنل ODF ( برای وصل فایبر ها همرای سپلایسنگ آن) از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه و تدارکات واقع دارالامان بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت } 10:00 قبل از ظهر {روز} یکشنبه { تاریخ {14/دلو/1397{ به }آمریت تهیه وتدارکات معاونیت مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع {دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ 250٫000 دوصد و  پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }یکشنبه مورخ 14/دلو/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر{ در}بلاک B  آمریت تهیه و تدارکات} تدویر می گردد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۹:۹
Background image

اطلاعیۀ قرارداد تهیه و تدارک (وسایل تکنالوژی)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک (وسایل تکنالوژی) را با شرکت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۱:۱۱
Background image

داوطلبی تدارک ترمیم اساسی دفتر مقام لوی څارنوالی واقع دارالامان

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم اساسی دفتر مقام لوی څارنوالی واقع دارالامان تحت شماره داوطلبی AGO/W-13/OB/NCB/1398  . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۵:۳۴
Background image

اطلاعیه قرارداد تدارک اعمار یک باب کانتین

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود اداره لوي څارنوالی  ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک اعمار یک باب کانتین  را به شرکت محترم . . .

Back to tenders