دریور -  ریاست عمومی څارنوالی استیناف زون شمال شهر کابل

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۴
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:          دریور -  ریاست عمومی څارنوالی استیناف زون شمال شهر کابل   

بست:       7

وزارت یا اداره:       اداره عالی لوی څارنوالی

موقعیت پست:          دارالامان 

تعداد پست:              1

گزارش دهی به:      رئیس مربوطه

گزارش‌گیر از:      ندارد

تاریخ ختم اعلان:  ۱۵ / دلو / ۱۳۹۸

کود:         51-00-05-928

............................................................................................................................................................

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه.

............................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. رانندگی واسطه نقلیه مربوطه طبق خط السیر تعین شده.
 2. فعال نگهداشتن و پاک نگهداشتن وسیله نقلیه.3-            وارسی و جلوگیری از بروز عوارض تخنیکی، واسطه نقلیه مربوطه و ارائه گزارش از عوارض به  مدیر یت عمومی ترانسپورت برای فعال نمودن مجدد و عرضه خدمات .
 3. چک نمودن واسطه نقلیه از لحاظ ضرورتمندی روغنیات و درخواست آن از مرجع مربوطه .
 4. اخذ روغنیات مورد ضرورت به رویت حواله رسمی و ارایه سند مصرف آن به مدیر روغنیات.
 5. حاضر بودن به موقع جهت اجرای وظیفه.
 6. حفظ و نگهداشت اسناد واسطه نقلیه و کتابچه  گردش.
 7. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر بخش مطابق به قوانین و مقررات به وی سپرده می شود.

............................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن سند تحصیلی ضرورت نیست
 2. تجربه کاری ضرورت نیست
 3. توانائی انجام وظیفه
 4. داشتن لایسانس (اسناد دریوری )حتمی میباشد

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند. 

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies