ده تن به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌یی، غدر و تزویر، به گونۀ علنی محاکمه شدند

Yama
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۱۶:۵۱
adly zasa

این ده تن از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز ‌یک‌شنبه ۲۲ ثور سال ۱۳۹۸ خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی، برید جنرال احمدضیا یفتلی فرزند عبدالسلام، رئیس صحیه ستر درستیز وزارت دفاع ملی، جنرال سیدحفیظ ظهور فرزند سید عالم‌شاه، معاون ریاست صحیه، برید جنرال عبدالفتاح فرزند غلام‌دستگیر، رئیس هیأت تدارکات، دگروال محمدحکیم فرزند فیض‌محمد، رئیس تشریح شش قلم ادویه، دگروال عبدالصمد فرزند عبدالکریم، عضو هیأت تشریح ادویه، دگرمن نورالله فرزند یارمحمد، مدیر نظارت از قراردادها، مورد محاکمه قرار گرفتند.

a

محمدصابر فرزند محمدطاهر، دگروال عبدالرحمن فرزند میرگل، دگروال محمدعارف فرزند حاجی شیرین عضو هیأت تدارکات، و نثاراحمد فرزند غلام سرور، معاون شرکت افغان فارما، نیز در این جلسۀ قضایی محاکمه شدند.

هیأت قضایی این جلسه، احمدضیا یفتلی و سیدحفیظ ظهور را به اتهام غدر و محمدحکیم، عبدالصمد، عبدالفتاح، محمدعارف، محمد صابر، عبدالرحمن و نورالله را به اتهام شراکت در این قضیه، مطابق فقرۀ دوم مادۀ ۱۷۰ و مادۀ ۳۹ قانون جزا با رعایت فقرۀ ششم مادۀ ۲۱۲، ۲۳۷ و ۲۰۹ قانون اجراآت جزایی و مادۀ ۱۷کودجزا، به شش- شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرد.

بر اساس فیصلۀ هیأت قضایی این جلسه، نثاراحمد به اتهام شراکت در قضیه یاد شده و تزویر اسناد، طبق صراحت مادۀ ۱۵۶، ۱۷۰ و ۳۹ قانون جزا، با در نظرداشت مادۀ ۱۷ کودجزا، نیز به شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

همچنان هیأت قضایی این محکمه، بر اساس مادۀ ۴۸ قانون جزا به رد ۱۷ میلیون و ۲۲۰ هزار افغانی، به گونۀ تضامن علیه متهمان این قضیه، حکم کرد.

تازه‌ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۶:۱۵
Background image

گسترش ارائۀ بهتر خدمات عدلی، حاکمیت قانون، تأمین عدالت و اصلاحات از اهداف اساسی لوی څارنوالی است

مسأله‌یی که وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری در برنامۀ معرفی تشکیل ۱۳۹۸ خورشیدی بیان کرد. این برنامه با حضور معاونان لوی څارنوال در امور عسکری و امور مبارزه علیه. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۸:۲۲
Background image

یوناما: لوی څارنوالی هنوزهم در امر اصلاحات و مبارزه علیه فساد اداری، پیش‌قدم است

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(UNAMA)  در جدیدترین گزارش خود تحت نام " مبارزه علیه فساد اداری، کار اساسی برای صلح و رفاه" که در تاریخ چهارم ثور ۱۳۹۸خورشیدی نشر شده است، نقش. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۲۲
Background image

توظیف یک هیأت به منظور بررسی قضیۀ ادعای تجاوز جنسی بالای یک قابله در ولایت سمنگان

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان این هیأت را به منظور بررسی قضیۀ ادعای تجاوز جنسی به مظنونیت ۹ تن بالای یک قابله در ولسوالی روی‌دوآب ولایت سمنگان توظیف کرده است . . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها