ده تن به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌یی، غدر و تزویر، به گونۀ علنی محاکمه شدند

Ago
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۱۶:۵۱
adly zasa

این ده تن از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز ‌یک‌شنبه ۲۲ ثور سال ۱۳۹۸ خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی، برید جنرال احمدضیا یفتلی فرزند عبدالسلام، رئیس صحیه ستر درستیز وزارت دفاع ملی، جنرال سیدحفیظ ظهور فرزند سید عالم‌شاه، معاون ریاست صحیه، برید جنرال عبدالفتاح فرزند غلام‌دستگیر، رئیس هیأت تدارکات، دگروال محمدحکیم فرزند فیض‌محمد، رئیس تشریح شش قلم ادویه، دگروال عبدالصمد فرزند عبدالکریم، عضو هیأت تشریح ادویه، دگرمن نورالله فرزند یارمحمد، مدیر نظارت از قراردادها، مورد محاکمه قرار گرفتند.

a

محمدصابر فرزند محمدطاهر، دگروال عبدالرحمن فرزند میرگل، دگروال محمدعارف فرزند حاجی شیرین عضو هیأت تدارکات، و نثاراحمد فرزند غلام سرور، معاون شرکت افغان فارما، نیز در این جلسۀ قضایی محاکمه شدند.

هیأت قضایی این جلسه، احمدضیا یفتلی و سیدحفیظ ظهور را به اتهام غدر و محمدحکیم، عبدالصمد، عبدالفتاح، محمدعارف، محمد صابر، عبدالرحمن و نورالله را به اتهام شراکت در این قضیه، مطابق فقرۀ دوم مادۀ ۱۷۰ و مادۀ ۳۹ قانون جزا با رعایت فقرۀ ششم مادۀ ۲۱۲، ۲۳۷ و ۲۰۹ قانون اجراآت جزایی و مادۀ ۱۷کودجزا، به شش- شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرد.

بر اساس فیصلۀ هیأت قضایی این جلسه، نثاراحمد به اتهام شراکت در قضیه یاد شده و تزویر اسناد، طبق صراحت مادۀ ۱۵۶، ۱۷۰ و ۳۹ قانون جزا، با در نظرداشت مادۀ ۱۷ کودجزا، نیز به شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

همچنان هیأت قضایی این محکمه، بر اساس مادۀ ۴۸ قانون جزا به رد ۱۷ میلیون و ۲۲۰ هزار افغانی، به گونۀ تضامن علیه متهمان این قضیه، حکم کرد.

تازه‌ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۱ - ۱۱:۲۴
Background image

دوسیۀ آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست کشور به محکمه سپرده شد

دوسیۀ ادعای آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست کشور که چندی قبل از سوی یک روزنامۀ بین‌المللی به نشر رسیده بود، روز پنج‌شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۸ خورشیدی به محکمۀ مبارزه با خشونت علیه زنان. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۲۲:۷
Background image

شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یک‌شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۸ خورشیدی، برگزار شد.

در بخش نخست جلسه شورای عالی، در. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۷:۱۲
Background image

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از سوی محکمۀ استیناف بری‌الذمه شناخته شد

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و حشمت‌الله فرزند سیداحمد معاون شرکت طباعتی احمدی، از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها