دوسیۀ سه تن از منسوبان قول اردوی ۲۰۷ ظفر به اتهام اختلاس بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی، در ولایت فراه به محکمه محول شد

Hussain_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۱۳:۱۳

آمر اوپراسیون، آمر پیشین محاسبۀ و آمر محاسبۀ برحال دیپوی حمایوی کندک پنجم لوای دوم ولایت فراه، از مظنونان اختلاس ۲۱۷هزار و ۲۴۵  لیتر تیل دیزل به ارزش مبلغ نهُ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۲۵ افغانی، می­باشند.

څارنوالی استیناف ولایت فراه اوراق قضیۀ این افراد را به اتهام اختلاس، پس از اکمال تحقیق در تاریخ دوم حوت ۱۳۹۹ خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی شهری این ولایت، محول کرده است.

براساس صورت دعوای څارنوال مؤظف، این افراد با سوءاستفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی اسناد بیش از ۲۱۷ هزار لیتر تیل را بدون اینکه در ذخیره­گاه به شکل فزیکی تسلیم کنند، طی مراحل می­کنند.

به گفتۀ څارنوال قضیه، این افراد با ترتیب اسناد تحویلی این مقدار تیل، به اساس محاسبه فی لیتر مبلغ ۴۵  افغانی که نهُ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۲۵ افغانی می­شود با تبانی هم اختلاس کرده اند.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام­نامه با ذکر ده دلیل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد برای مظنونین این قضیه، از محکمۀ ابتدایی شهری ولایت فراه، تطبیق حکم مواد فقرۀ چهارم مادۀ ۳۹۱، ۵۷ و ۲۷  کودجزا را برای آمر اوپراسیون، تطبیق حکم مادۀ ۴۰۳و ۲۷ کودجزا را برای آمر محاسبۀ پیشین و آمر محاسبۀ برحال دیپوی حمایوی کندک پنجم لوای دوم قول اردوی ۲۰۷ ظفر ولایت فراه را درخواست کرده است.