دوسیۀ شاروال‌های ولسوالی بگرام و جبل‌سراج ولایت پروان به محکمه فرستاده شد

ago_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۹:۴۸
parwan

این افراد به اتهام سوء استفاده از صلاحیت و ظیفه‌یی، تداخل وظیفه‌یی، کتمان حقیقت، غدر و تزویر، مورد پیگرد عدلی قرار گرفته اند.

بر اساس صورت دعوای څارنوال موظف قضیه، شاروال برحال ولسوالی بگرام ولایت پروان برای شرکت‌ها و افرادی در راستای استخراج مواد معدنی در این ولایت فعالیت دارند، جواز کار توزیع کرده و پول آن را به جیب زده است.

څارنوال این قضیه در صورت دعوایش نگاشته است که شاروال بگرام در بدل توزیع هر جوازکار، از شرکت‌ها و افراد پول گرفته و برای آنان "کاپی تعرفۀ نمایندگی افغان یونایتد بانک در ولایت پروان" را داده است؛ اما به جای آن که پول را به حساب دولت واریز کند، به جیب خود زده است.

څارنوال موظف در جریان تحقیقات دریافته است که شاروال پیشین ولسوالی بگرام که در حال حاضر به عنوان شاروال ولسوالی جبل‌سراج ایفای وظیفه می‌کند "ماشین اکسکواتور" یکی از افرادی را که در این ولایت مصروف کار است، چندین بار به ولسوالی انتقال داده و در بدل برگرداندن آن به صاحبش ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و ۱۰۰هزار افغانی پول گرفته است.

در صورت دعوای څارنوال تذکر رفته است که بر اساس شهادت مالک اکسکواتور، شاروال بگرام تعرفۀ تحویلی ۱۰۰هزار افغانی را به بانک به او داده است؛ اما نمایندگی افغان یونایتد بانک در ولایت پروان این ادعا را رد کرده است.

استفاده از سه مهر به اندازه‌های متفاوت در شاروالی ولسوالی بگرام، از موارد مهم دیگر است که در صورت دعوای څارنوال موظف از آن به عنوان دلایل الزام علیه متهمان یاد شده است.

همچنان څارنوال موظف در صورت دعوایش تصریح کرده است که توزیع جوازکار برای شرکت‌های تجارتی و لوژستیکی، از صلاحیت‌های وزارت تجارت یا ادارۀ آیسا است؛ اما شاروال برحال بگرام با توزیع جواز کار برای شرکت‌ها، مرتکب سوء استفاده و تداخل وظیفه‌یی شده است.

 یافته‌های څارنوال موظف قضیه نشان می‌دهد که این دو تن در همکاری باهم برای فرار از قانون و عدالت، اسناد و مدارک اصلی را در اختیار هیأت تحقیق قرار نداده و آن‌ها را از بین برده اند.

بنابر این څارنوال موظف قضیه با ترتیب ۹ دلیل الزام علیه شاروال پیشین ولسوالی بگرام و برحال ولسوالی جبل‌سراج، در قضیۀ غدر، مادۀ ۳۹۴ و فقرۀ اول مادۀ ۳۹۸ کود جزا و قضیۀ تزویر اسناد، فقرۀ اول مادۀ ۴۳۸ کود جزا را با درنظرداشت مادۀ ۷۶ این کود؛ برای مجازات وی از پیشگاه محکمه تقاضا کرده است.

څارنوال موظف برای مجازات شاروال بر حال ولسوالی بگرام در قضیۀ سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی و تداخل وظیفه‌یی در زمینۀ صدور جواز کار برای شرکت‌های تجارتی و لوژستیکی، فقره‌های اول و دوم مادۀ ۴۰۵ کود جزا و در قضیۀ کتمان حقیقت، عدم همکاری و اطلاع‌ندادن جرم ارتکاب یافته به نهادهای مربوط، مادۀ ۴۸۰ کود جزا را با رعایت مادۀ ۷۶ این کود، از پیشگاه محکمه درخواست کرده است.

گفتنی است که تحقیقات در مورد این دوسیه در تاریخ پنجم دلو ۱۳۹۸ خورشیدی تکمیل و به محکمه فرستاده شد.