دوسیۀ نُه تن به اتهام اختلاس ۷۵ میلیون افغانی، پس از اکمال تحقیق از سوی لوی څارنوالی، به محکمه فرستاده شد

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۱۵:۲۵
logo

څارنوالی استیناف ولایت فراه، اوراق قضیۀ اختلاس این افراد را پس از اکمال تحقیق به محکمۀ ابتداییۀ شهری این ولایت، محول کرد.

سرپرست بندر، مدیر بندر، مدیر بررسی ریاست گمرک، مأمور خروجی بندر، دو تن مأمور دروازۀ خروجی و سه تن از مسؤول توزیع علم‌خبر بندر ولایت فراه، به اتهام اختلاس، متهمان این قضیه بودند.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام‌نامه، صورت دعوی و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد از پیش‌گاه محکمۀ ابتدایی شهری ولایت فراه، برای متهمان قضیۀ، تطبیق حکم مادۀ ۲۷۰ و ۲۷۳ کودجزا را درخوست نموده است.

قابل یاددهانی است که ریاست گمرک ولایت فراه اوراق قضیۀ مقروضیت شرکت توریدی مواد نفتی احمد ولد نوراحمد را غرض بررسی به ریاست څارنوالی استیناف ولایت فراه، ارسال کرده بود. پس از تحقیقات از سوی څارنوالی استیناف این ولایت، تثبیت گردیده است که شرکتی به نام زمری ولد علاوالدین از تاریخ ۱۴ اسد سال ۱۳۹۳ الی تاریخ ۳۰ قوس ۱۳۹۳ خورشیدی، بابت وارد کردن تیل از کشور جمهوری اسلامی ایران و اخذ ۳۳۰ قطعه علم‌خبر، محصول گمرکی را نپرداخته است.

بربنیاد بررسی‌های څارنوالی استیناف ولایت فراه، ۷۵ میلیون افغانی باقی‌داری شرکت مذکور تثبیت شده است.