دوسیۀ پنج تن  به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و اختلاس، از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان محول محکمه گردید

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۵:۴۳
parwan

این پنج تن مشمول سرپرست پیشین آمریت ورزشی، عضو مدیریت حواله‌جات- مستوفیت، عضو بودجۀ  ولایت، مأمور بودجۀ ولایت و مدیر فنی و مسلکی مدیریت ورزشی این ولایت هستند.

دوسیۀ این افراد در تاریخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸خورشیدی، از سوی آمریت نظارت بر امور تحقیق ملکی ریاست څارنوالی نظارت بر امور تحقیق جرایم فساد اداری به منظور تحقیق و بررسی به ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان فرستاده شد.

بر اساس تحقیق څارنوال موظف قضیه، چهار تن از این افراد به جرم اختلاس و یک تن به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی مورد پیگرد عدلی قرار گرفتند.

 څارنوال موظف قضیه دریافته است که این افراد در خریداری‌های سال ۱۳۹۶ خورشیدی آمریت ورزشی ولایت پروان، مبلغ ۵۸۲ هزار و ۳۰۰ افغانی را اختلاس کرده اند.

در صورت دعوای څارنوال نگاشته شده است که مظنونان به عنوان هیأت خریداری، نرخ اجناس خریداری‌شده را بیشتر از مبلغی که در کاغذخرید درج شده است ذکر کرده اند و سرپرست پیشین آمریت ورزشی در طی مراحل این اسناد آنان را همکاری کرده است.

څارنوال موظف قضیه برای چهار تن از این متهمان تطبیق مجازات فقرۀ سوم مادۀ ۳۹۱ و فقرۀ اول و دوم مادۀ ۳۹۸ کدجزا و برای سرپرست پیشین آمریت ورزشی مادۀ ۴۰۳ کدجزا را پیشگاه محاکم درخواست کرده است.