دوسیۀ یک تن از کارمندان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت فراه به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌یی، به محکمه فرستاده شد

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۱۰:۱۵
farah

اوراق دوسیه سوء استفادۀ مدیر عمومی کودکستان‌های ریاست کار و امور اجتماعی ولایت فراه در تاریخ ۱۷ میزان سال ۱۳۹۹ به محکمه فرستاده شد. څارنوالی استیناف ولایت فراه، پس از اکمال تحقیق در مورد این اتهام،  قضیه را به محکمۀ ابتدایی شهری این ولایت، محول کرد.

این دوسیه پس از شکایت یک خانم که در بست مدیریت کودکستان ناحیه اول شهر فراه از طریق رقابت آزاد کامیاب شده و سپس به گونۀ غیرقانونی منفک گردیده است، شکل می‌گیرد. این قضیه برای تحقیقات بیشتر، به څارنوالی استیناف ولایت فراه محول شده است.

څارنوال مؤظف این قضیه، پس از تحقیقات در می‌یابد که  که این خانم(متضرر) توسط مدیر عمومی کودکستان¬ها، مدیر منابع بشری و رئیس پیشین کار و امور اجتماعی ولایت فراه، به سفارش والی وقت و رئیس دفتر وی، به گونۀ غیرقانونی و با سوءاستفاده از صلاحیت¬های وظیفه‌یی، از بست مدیر کودکستان ناحیۀ اول این ولایت منفک شده است.

مدیر عمومی کودکستان‌ها  یکی از مظنونان قضیه در اظهارت خود گفته است که مشکل اساسی این خانم غیرحاضری و ارائه اسناد جعلی برای تجربۀ کاری‌اش بوده است. به گفتۀ څارنوال، متهم قضیه در موارد یادشده هیچ گونه سندی برای اثبات ادعایش ارائه نکرده است.

څارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهم وی را به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی؛ متهم تشخیص می‌دهد. او با ذکر سه دلیل الزام علیه متهم، از محکمه برای مجازات وی، تطبیق مادۀ ۲۸۵ قانون جزا را مطالبه نموده است.