دوسیۀ یک تن به اتهام اخذ رشوۀ پنجاه هزار افغانی و صد دالر امریکایی، پس از اکمال تحقیق از سوی څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، به محکمه فرستاده شد

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۵:۴۴
logo

څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، اوراق قضیۀ رشوه مدیر مالی و اداری شورای ولایتی ولایت جوزجان را به تاریخ یازدهم سنبله سال ۱۳۹۸ خورشیدی دریافت و پس از اکمال تحقیق به محکمۀ ابتداییۀ شهری این ولایت، محول کرد.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف این قضیه، شخص متهم در بدل واپس¬گیری یک عراده موتر نوع کرولای کانادایی که از سوی ریاست امنیت ملی ولایت جوزجان برای مساعدت به دشمن توقف داده شده بود، به اخذ رشوه از نزد صاحب موتر شده است.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام¬نامه و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد از پیش¬گاه محکمۀ ابتدایی شهری ولایت جوزجان، برای متهم قضیۀ، تطبیق حکم فقرۀ چهارم مادۀ ۳۷۱، فقرۀ دوم مادۀ ۳۷۵ و فقرۀ اول مادۀ ۳۸۵ کودجزا را درخواست نموده است.

 قابل یاددهانی است که شخص متهم به تاریخ ششم سنبله سال روان بالفعل دستگیر گردیده و در تحقیقات به جرم خویش اعتراف کرده است.