دوسیۀ یک سرباز به اتهام استعمال تذکرۀ تزویری، از سوی څارنوالی استیناف ولایت فراه، محول محکمه گردید

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۹:۴۴
logo

څارنوالی استیناف ولایت فراه اوراق قضیۀ این سرباز را به اتهام استعمال تذکرۀ تزویری، پس از اکمال تحقیق به تاریخ ۲۷ دلو سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی امنیت عامۀ این ولایت، محول کرد.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف این قضیه، مظنون در اظهارت اش گفته است که هشت سال قبل برای پیوستن به صفوف پولیس ملی ولایت فراه، نیاز به یک جلد تذکرۀ تابعیت داشته است که آن را برایش قوماندان پولیس محلی ولسوالی گلستان به نام مستعار ترتیب و تسلیم وی می‌کند.

به گفتۀ څارنوال مؤظف در اثر تحقیقات مشخص می‌شود که پدر این سرباز نیز تذکرۀ تابعیت نداشته و تذکرۀ وی به رویت تذکرۀ کاکایش به اسم مستعار میوند ولد غلام یحیی ولدیت لعل محمد ترتیب که مظنون قضیه از جریان با خبر بوده است و آن را به نام مستعار بار‌ها مورد استعمال قرار داده است.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام¬نامه و ذکر سه دلیل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد برای مظنون قضیه به اتهام استعمال تذکرۀ تزویری از پیش‌گاه محکمۀ ابتدایی امنیت عامۀ ولایت فراه، تطبیق حکم فقرۀ دوم مادۀ ۹۰۲ قانون جزا، را درخواست کرده است.