دو تن از کارکنان هرات برشنا به شمول یک تن کمیشن‌کار به اتهام اختلاس، تزویر و رشوت، محکوم به مجازات شدند

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۵:۱۰
herat

محمد‌اسماعیل فرزند محمدناصر، نورآقا فرزند سیدعثمان و وکیل‌احمد فرزند شیراحمد، روز یک‌شنبه هفتم سنبله سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در دیوان ابتدایی امنیت عامۀ ولایت هرات، مورد محاکمه قرار گرفتند.

عاملان این قضیه از سوی ارگان‌های کشفی به تاریخ ۱۸ جدی سال ۱۳۹۷ خورشیدی، بالفعل دستگیر و برای تحقیقات، جهت تأمین عدالت به څارنوالی استیناف ولایت هرات محول گردیده است.

متهمین این قضیه مشمول دو تن مامور ریاست هرات برشنا و یک تن کمیشن‌کار می‌باشند که بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، این افراد در بدل توزیع هر میتر برق از نزد شهروندان شهر هرات مبلغ ده هزار افغانی اخذ می‌نمودند و صرف مبلغ سه هزار و ۷۰۰ افغانی را تحویل بانک نموده متباقی پول را میان خود تقسیم می‌کردند.

څارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهمین در اتهام اختلاس، تزویر و اخذ رشوت؛ برای مجازات آن‌ها، از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق مواد ۴۵۳، ۴۳۸، ۳۹۱، ۷۳ و ۵۸ کودجزا را مطالبه نموده است.

هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی امنیت عامه، نورآقا و محمداسماعیل را در اتهام به اخذ رشوت مبلغ ۱۵ هزار و ۴۵۰ افغانی، تزویر سه قطعه فورم الحاقیه میتر برق و اختلاس، مطابق مادۀ ۷۳ کودجزا، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ ۱۵ هزار و ۴۵۰ افغانی جزای نقدی معادل رشوت و انفصال از وظیفه، محکوم به مجازات کرده است.

همچنان در این قضیه وکیل‌احمد به اتهام معاونت در ترتیب سه قطعه فورم الحاقیه میتر برق، مداخله در وظایف عامه و پرداخت رشوت مبلغ ۱۵ هزار و ۴۵۰ افغانی، مطابق مادۀ ۷۳ و ۷۸ کودجزا، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ ۷۷ هزار و ۲۵۰ افغانی جزای نقدی برعلاوه مبلغ ۱۵ هزار و ۴۵۰ افغانی معادل رشوت، نیز محکوم به مجازات گردیده است.