دیدار روزهای دوشنبه لوی څارنوال کشور از سر گرفته می‌شود!

ago_admin
announcement

اطلاعیه!

دیدار روزهای دوشنبه لوی څارنوال کشور از سر گرفته می‌شود!

لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان از چهار سال بدینسو، به منظور رسیدگی به قضایا، شکایات و مشکلات مردم، روزهای دوشنبه هر هفته را به دیدارهای رو در رو با شهروندان کشور اختصاص داده است. در این روز هموطنان ما از گوشه و کنار کشور به منظور حل قضایا و مشکلات شان به دفتر لوی څارنوال مراجعه می‌کنند. ایشان پس از شنیدن حرف‌ها و شکایات آنان، به مراجع مربوط دستور می‌دهد تا به مشکلات مردم بر بنیاد قانون رسیدگی نمایند.

این روند در چند ماه اخیر به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا (COVID-19) و حفاظت از جان شهروندان عزیز، متوقف شده بود. دفتر لوی څارنوال کشور مصمم است تا به منظور رسیدگی به مشکلات مردم، این روند را دوباره آغاز نماید.

قرار است دیدارهای روز دوشنبه، از همین هفته تاریخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی، با رعایت رهنمودهای صحی وزارت صحت‌عامۀ کشور از سر گرفته شود.

هموطنان عزیز ما  پس از این می‌توانند با رعایت توصیه‌های صحی، مشکلات‌شان را روزهای دوشنبه هر هفته به گونۀ رو در رو با لوی‌څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان شریک نمایند.