رئیس جدید څارنوالی عسکری ولایت بدخشان معرفی شد

Ago
چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۸ - ۱۵:۲۹
vib4

غلام­محمد ولی­زاده با حضور حبیب­الله جلیل رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان، اختر­محمد خیرزاده معاون ولایت، عبدالوکیل عابدی رئیس محکمه شهری، احمدبشیر صمیم رئیس شورای ولایتی، رئیس عدلیه ولایت، رئیس څارنوالی عسکری ولایت تخار، معاون امنیت ملی ولایت و منسوبان قوماندانی امنیه ولایت بدخشان، در تالار جلسات ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، امروز سه شنبه 27 قوس سال 1397 خورشیدی به گونۀ رسمی به حیث رئیس څارنوالی عسکری ولایت بدخشان معرفی شد.

در برنامه­یی که به همین منظور برگزار شده بود، حبیب­الله جلیل رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان گفت: "تغییر و تبدیل کارکنان دولتی یک اصل پذیرفته شدۀ اداری است؛ اما آنچه مهم است، خدمت گزاری صادقانه به مردم، کسب رضایت پروردگار و تأمین عدالت است."

آقای جلیل در ادامۀ برنامه تقاعد باعزت دگروال محمدضمیر رئیس پیشین څارنوالی عسکری ولایت بدخشان را برایش افتخار دانسته، افزود: " وی در مدت کوتاه دست­آوردهای زیادی داشته است و از درگاه پروردگار، برای ایشان موفقیت­های بیشتر آرزو دارم."  

در ادامۀ این برنامه، عبدالوکیل عابدی رئیس محکمۀ شهری ولایت بدخشان، گفت: " څارنوالی­ها دارای وظایف خطیر، سنگین، پرمسؤولیت و در عین حال مقدس اند و نباید جایگاه څارنوالان نادیده گرفته شود؛ زیرا تطبیق عدالت و به محاکمه کشانیدن افراد و اشخاص مجرم که در هر سطح باشند، از وظایف مهم آنان است."

آقای ولی­زاده بنابر لزوم دید مقام لوی څارنوالی به این سمت گماشته شده است.