رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان؛ ۵۰۷ قضیه در سال ۱۳۹۹ ثبت و رسیدگی شده است

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۵:۳۷
بغلان

څارنوالی استیناف ولایت بغلان برنامۀ حساب دهی دولت به ملت را با حضور مقامات ولایتی، اعضای جامعۀ مدنی، متنفیذین و رسانه‌ها روز شنبه ۲۵ دلو سال ۱۳۹۹ خورشیدی، در تالار این ریاست راه اندازی کرد.

سیدافضل حیدری رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان در این برنامه گفت که این قضایا مشمول ۹۳ مورد قتل و جرح، ۲۱ مورد جرایم فساد اداری، ۵۱ مورد جرایم ترافیکی، ۸۸ مورد مواد مخدر، ۸۷ مورد جرایم اخلاقی، ۷۵ مورد جرایم خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و ۹۲ مورد جرایم متفرقه می‌باشد.

به گفتۀ وی از این میان ۲۵۰ قضیۀ آن فیصلۀ محاکم را دربرداشته که قطعی و نهایی گردیده است. ۷۵ قضیه تحت رسیدگی این ریاست قرار داشته، ۱۰ مورد تحت کشف و ۲۲ مورد دیگر آن به خاطر عدم موجودیت دلایل کافی الزام حفظ شده است.

وی در ادامه گفت که در اثر رسیدگی به این قضایا ۸۰۶ هزار افغانی جزای نقدی به حساب قطعی دولت تحویل بانک شده است.

آقای حیدری علاوه کرد که در مورد ۲۸۰ قضیۀ ملتوی که از سال‌های قبل باقی مانده بود، نیز اجراات عملی و لازمی صورت گرفته است.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان، در ادامه گفت که این ریاست در سال ۱۳۹۹ توانسته حدود ۹۹ در صد بودجۀ خویش را به مصرف برساند.

وی در مورد ارتقای ظرفیت کارکنان این څارنوالی تأکید کرده گفت که بیش از ۳۳ تن از کارکنان مسلکی و اداری را به برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت معرفی کرده است.

در پایان این برنامه، اشتراک کنندگان در امر مبارزه با فساد اداری، تأمین عدالت و حاکمیت قانون تاکید کرده و از اجراآت څارنوالی استیناف ولایت بغلان ابراز قدردانی کرد.