رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار از څارنوالی ابتداییۀ ولسوالی کامه این ولایت دیدار کرد

Hussain_admin
شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۴:۵۸
ago

پوهنوال نصیراحمد نوربخش رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار همرا با آمران مالی، مبارزه با فساد اداری، تحقیق و آمر څارنوالی امنیت عامه روز سه‌شنبه پنجم اسد سال 1400 خورشیدی از څارنوالی ابتداییۀ ولسوالی کامۀ این ولایت دیدار کرد.

هدف از این دیدار نظارت بر عملکرد مسلکی، اداری و تقویت همآهنگی مسؤولان این ولسوالی با څارنوالی ابتداییه عنوان شده است.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، در دیدار با مسؤولان څارنوالی ابتداییۀ ولسوالی کامه، اجراآت آنان را بررسی کرده و به منظور رسیدگی بهتر به قضایا، برخورد مناسب با مراجعین و عرضۀ خدمات عدلی مؤثر هدایت لازم داد.

آقای نوربخش در دیدار با قوماندان امنیۀ ولسوالی کامه، همآهنگی میان څارنوالی و قوماندانی را مهم عنوان کرده و آن را برای تأمین عدالت و تطبیق قانون لازم و ملزوم یکدیگر دانست.

از سوی دیگر قوماندان امنیۀ ولایت ننگرهار، در این دیدار گفت که همآهنگی بهتر میان قوماندانی و څارنوالی ابتداییه وجود داشته و اطمنیان داد که به تمام قرارهای څارنوالی ابتداییه توجه کرده و آن را در زمان معین تطبیق می‌کند.