رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان از څارنوالی‌های ابتدایی سالنگ و جبل‌السراج دیدن کرد

Ago
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ - ۱۰:۲۰
parwan

عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان با برخی از څارنوالان این ریاست، روز سه شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۷ خورشیدی از څارنوالی‌های ابتدایی ولسوالی‌های سالنگ و جبل‌السراج دیدن کردند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان هدف این دیدار را بررسی کارکرد، رسیدگی به شکایات و دوسیه‌های شهروندان و تقویت روابط و همآهنگی څارنوالی با دیگر اداره‌های دولتی عنوان کرد.

آقای اصولی با اشاره به کارکنان این ولسوالی‌ها افزد که باید با مراجعه کنندگان با سلوک و روش نیک برخورد کرده و روند پاسخگویی څارنوالی را بیشتر از پیش تقویت کنند.

 وی افزود که حاکمیت قانون، تأمین عدالت و حکومت‌داری خوب از اهداف اساسی لوی څارنوالی است که باید کارکنان این اداره در راستای تحقق بخشیدن این اهداف، همواره تلاش کنند.