راهکار‌های اصلاح و تربیت زندانیان در اسلام و قوانین جزایی افغانستان

نویسنده: معاون سرمحقق محمدمنیر مروت

چکیده

اصلاح و تربیت مجرمین، یکی از اهداف بزرگ دین و قوانین جزایی افغانستان بوده و از اهداف کلیدی کودجزا به شمار می‌رود. پرسش این است که در زندان کدام راه‌کارها را باید بکار برد تا زندانیان بازپروری و اصلاح گردید، با اجتماع سر سازگاری یافته و برای خود و دیگران مفید بارآیند؟ این مقاله به طور اجمالی به ذکر راه‌های اصلاح و تربیت پرداخته است. برخی از این راه‌ها ناظر به زندانیان، برخی به زندان و کارکنان آن و برخی مشترک و همه شمول می‌باشد که در ذیل هر یکی را به ترتیب تذکر می‌دهیم: مراقبت‌های صحی، تعلیم و آموزش، تزکیه و تهذیب، کارآموزی مفید، همنشین صالح، وضع عادلانۀ زندان و زندان‌بانان، تفرح و سرگرمی، الگوگیری و اقتدا، محبت ورزی به ارزش‌های جامعه و رحمت و مهرورزی به مخلوقات خداوند(ج).

هدف اصلی نگارش این مقاله تبیین مواردی است که با بکارگیری آن می‌‌توان زندان را به ندامت‌گاه تبدیل کرد؛ چنان که هر زندانی اصلاح گردیده و مفید و اجتماعی بارآید.

واژگان کلیدی:

سازوکارها، اصلاح و تربیت، مجرمین، اسلام و کودجزای افغانستان

دانلود فایل PDF