رسیدگی به ۱۲۶ قضیه در نُه ماه سال جاری از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۴:۵۳
badghis

بر اساس گزارش ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، این ریاست در سه ربع سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، ۱۲۶ قضیۀ جنایی را ثبت و بررسی کرده است.

بر بنیاد این گزارش، ۷۲ قضیه پس از تکمیل جریان تحقیقاتی و ترتیب اتهام‌نامه به محاکم ابتدایی، ۵۲ قضیه به محاکم استیناف محول شده و مراحل محاکماتی ۹ قضیۀ دیگر، نهایی گردیده است.

در این گزارش همچنان آمده است که ۲۲ قضیه تحت کار بوده و ۲۳ قضیه دیگر نسبت عدم دلایل کافی الزام، حفظ شده است.

این قضایا شامل ۱۷ مورد جرایم مواد مخدر، ۷ مورد جرایم سرقت، ۱۴ مورد جرایم اخلاقی ( تجاوز جنسی، لواط، زنا)، ۸ مورد قتل، ۱۱ مورد جرایم فساد اداری، ۵ مورد جرایم ترافیکی، ۳۲ مورد خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و ۲۳ مورد شامل جرایم مختلف (لت و کوب، مجروحیت ...)، می‌باشد.

بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، بیشترین قضایا در بخش قاچاق مواد مخدر، سرقت، و خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، اتفاق افتاده است.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش در پیوند به این قضایا، مبلغ دومیلیون و ۴۱۶ هزار و ۲۰۲ افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست دریافت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است.

این ریاست در گزارش خود از مصرف ۲۹۹ هزار و ۱۷۰ افغانی، برای ساخت آرشیف عمومی ریاست، ترمیم و بازسازی تعمیر ریاست و خدمات اشتهاری نیز یادآوری کرده است.

بر بنیاد گزارش ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، این ریاست برنامه¬های آموزشی را برای ارتقای مسلکی ۵۰ تن کارمندان و څارنوالان این ریاست راه اندازی کرده است.

قابل یاددهانی است که ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، به اساس تشکیل منظور شده سال ۱۳۹۸ خورشیدی، دارای ۶۲ نفر تشکیل بوده که از این میان ۳۴ تن کارکن مسلکی، ۱۴ تن کارکن اداری و ۱۴ تن کارکن خدماتی می¬باشند.